Accés al contingut Accés al menú de la secció

Consulta dels centres educatius


Per formalitzar la sol·licitud de preinscripció cal especificar per ordre de preferència els centres educatius sol·licitats.

A la consulta de centres trobareu la informació sobre els centres que participen en la preinscripció: situació geogràfica, codi del centre, adreça, telèfon, ensenyaments i grups i, si és el cas, l'adscripció a altres centres.

Els centres adscrits són els que el Departament d'Ensenyament vincula perquè els alumnes que cursen determinats ensenyaments en un centre tinguin prioritat per accedir a un altre centre si els dos estan adscrits.

La consulta de centres correspon a l'oferta final del 11 de juny de 2018. En aquesta consulta podeu seleccionar per curs, titularitat i lloc geogràfic (àmbit territorial, comarca i municipi).

 

Àrees d'influència

Per aplicar el criteri de proximitat al centre es té en compte l'àrea d'influència del centre que determinen els ajuntaments afectats i els serveis territorials del Departament d'Ensenyament.

Podeu consultar els centres de cada àrea d'influència en els centres mateixos, que generalment exposen un mapa al tauler d'anuncis, els serveis territorials del Departament d'Ensenyament, els ajuntaments i les oficines municipals d'escolarització.

A la ciutat de Barcelona, la proximitat al centre es calcula a partir de l'illa de cases on està situat el domicili de l'alumne o l'alumna. Per conèixer la vostra àrea de proximitat consulteu la pàgina web del Consorci d'Educació de Barcelona.


Data d'actualització: 12.06.2018