Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Preinscripció  > Accés als estudis  > Educació infantil (segon cicle), primària i secundària obligatòria  > Centres amb ensenyaments integrats de música i dansa
 

Centres amb ensenyaments integrats de música i dansa


Informació general

Les persones que volen accedir als centres integrats que imparteixen educació primària o educació secundària obligatòria i ensenyaments de música o de dansa cal que presentin la sol·licitud de preinscripció.

Per poder accedir a aquests ensenyaments els alumnes han d'obtenir la valoració positiva de les seves aptituds artístiques mitjançant la superació d'una prova específica d'accés de l'especialitat.

La sol·licitud de preinscripció i la documentació corresponent s'ha de presentar al centre integrat; per demanar altres centres es pot presentar, durant el mateix període, una segona sol·licitud al centre no integrat demanat en primer lloc.

Els calendaris de publicació de l'oferta, de presentació de sol·licituds de preinscripció i de matrícula, així com la documentació que cal presentar són els mateixos que els establerts per a l'educació primària i l'educació secundària obligatòria.

Cada centre integrat pot determinar el calendari de la resta d'actuacions previstes i l'ha de fer públic abans del 9 d'abril de 2018.

Assignació de les places

L'admissió s'efectua d'acord amb la qualificació de la prova que valora les aptituds artístiques (per a música o per dansa). Si la demanda és superior a l'oferta de places de l'especialitat, aquestes s'adjudiquen en primer lloc a les persones escolaritzades en el mateix centre en nivells inferiors (si superen la prova) i a continuació a les que han superat les proves d'accés en el centre a què volen accedir.

En els ensenyaments integrats d'educació primària, si es produeix un empat, s'apliquen els criteris generals de prioritat i, si cal, el sorteig que es fa a cada centre.

En el cas de l'educació secundària obligatòria, per a música es desempata a partir de la qualificació obtinguda en la part d'instrument de la prova d'accés específica i, si encara hi ha empat, s'aplica el resultat del sorteig que es fa a cada centre; per a dansa, s'aplica directament el sorteig.

Centres

Institut Escola Oriol Martorell (Barcelona)

Escolania de Montserrat (Monistrol de Montserrat)

Institut del Teatre (Barcelona):
- Escola d'Ensenyament Secundari i Artístic (EESA)
- Conservatori Professional de Dansa (CPD) 


Data d'actualització: 04.04.2018