Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Informació general

Curs 2018-2019

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que volen accedir als ensenyaments professionals de música o de dansa; per accedir a aquests ensenyaments s'ha de superar una prova específica d'accés.

Es pot accedir a un curs del grau professional diferent del primer, sense haver fet els cursos anteriors, mitjançant la superació d'una prova específica en què l'aspirant demostra que té la maduresa, les condicions, els coneixements i les capacitats necessaris per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

També cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que ja estan cursant aquests ensenyaments i volen canviar de centre.


Assignació de les places

En l'admissió en aquests ensenyaments les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova d'accés. Si la demanda de places és superior a l'oferta de places de l'especialitat, s'adjudiquen prioritàriament a les persones que han superat la prova d'accés en el centre.

En els ensenyaments professionals de música, en el cas de situacions d'empat es desempata a partir de la qualificació obtinguda en la part d'instrument de la prova d'accés i, si encara es manté la situació d'empat, s'aplica el sorteig per obtenir el número de desempat; aquest sorteig es fa a cada centre.

De segon a sisè curs de grau professional de música, cada centre fa una reserva del 10 % de les places vacants per als alumnes amb trasllat d'expedient.


Data d'actualització: 04.04.2018