Accés al contingut Accés al menú de la secció

Informació general

Curs 2018-2019

Per ser admès o admesa en una escola bressol o una llar d'infants pública el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l'inici del curs 2018-2019. Si el centre té vacants al llarg del curs pot admetre nens a partir del moment que compleixen 16 setmanes.

Abans de la matrícula cal fer la preinscripció, és a dir, el tràmit amb què se sol·licita l'admissió en un centre determinat. Per fer la preinscripció cal:

  • conèixer el calendari del procés,
  • consultar els centres,
  • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i reunir la documentació que els acredita, si és el cas,
  • presentar la sol·licitud i la documentació,
  • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions,
  • consultar el centre assignat i
  • fer la matrícula.

 

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta al centre, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per infant i municipi.

També us poden informar sobre el procés de preinscripció i matrícula:


Per a qualsevol consulta relacionada amb la preinscripció a Barcelona ciutat, adreceu-vos al Consorci d'Educació de Barcelona (plaça d'Urquinaona, 6).

Data d'actualització: 04.04.2018