Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Preinscripció  > Accés als estudis  > Educació infantil (primer cicle)  > Consulta els resultats

Consulta els resultats


Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional

En les dates que es detallen en el calendari, els centres publiquen al seu tauler d'anuncis les llistes de les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació.

En aquestes llistes també es dóna a conèixer el número assignat a cada sol·licitud presentada i que serveix per ordenar-les en cas d'empat. 

Durant el període de reclamacions, si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades, es pot presentar una reclamació al mateix centre. 

Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds

El dia indicat en el calendari es fa el sorteig públic per determinar el número a partir del qual es fa l'ordenació de les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.

Publicació de les places assignades

Finalment, cada centre publica al seu tauler d'anuncis la llista de places assignades als alumnes que el van sol·licitar en primer lloc.


Data d'actualització: 04.04.2018