Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Preinscripció  > Accés als estudis  > Idiomes a les EOI  > Prova d'ordre d'accés (nivell C1)

Prova d'ordre d'accés (nivell C1)


Descripció

Cal que facin la prova per determinar l'ordre d'assignació de les places:

 • les persones que tenen el certificat de nivell avançat en convocatòries anteriors a les de febrer o juny de 2018;
 • les persones que tenen un altre certificat equivalent al nivell B2.

 

En els idiomes i centres on la demanda per fer la prova d'ordre d'accés supera l'oferta de places, es fa un sorteig per assignar plaça per a la prova.

La prova té una dificultat comparable a la de les proves de nivell avançat (B2) de l'escola oficial d'idiomes (nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües, MECR del Consell d'Europa). 

La prova consta de dues parts (es fan el mateix dia):

 • Primera part (durada aproximada: 60 minuts)
  • Prova d'ús de la llengua (40 preguntes de resposta múltiple)
  • Prova d'expressió escrita (un escrit de 150 paraules que cal triar entre dues opcions)
    
 • Segona part (durada aproximada: 5 minuts)
  • Prova d'expressió i interacció oral (entrevista individual amb un o dos professors)


Documentació que cal presentar el dia de la prova:

 • document d'identificació personal, que inclogui una fotografia, per demostrar la identitat al començament de la primera part del test i, si escau, a la segona part.
 • el certificat de nivell avançat (B2) de l'idioma corresponent o un certificat equivalent al nivell B2 del MERC del Consell d'Europa.

 

Consulteu les mostres de les proves de nivell avançat (B2):


Data d'actualització: 29.08.2018