Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Preinscripció  > Accés als estudis  > Idiomes a les EOI  > Cursos d'actualització i especialització equivalents al nivell C1
 

Cursos d’actualització i especialització del nivell C1 (alemany, anglès, francès i italià)

Poden accedir a aquests cursos les persones que han obtingut un dels dos certificats següents:

 1. certificat de nivell avançat de l'idioma corresponent
 2. certificat equivalent al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa

 

També s'han de preinscriure els alumnes oficials del mateix centre del curs escolar anterior que repeteixen, no es van presentar o van resultar no aptes, o van renunciar a la matrícula. Aquests alumnes tenen la continuïtat garantida però no l'horari.


Taules d'equivalències de certificats per acreditar el nivell d'idioma

Calendari

 • Oferta d'idiomes i horaris (es pot consultar als webs dels centres): inici de juliol de 2018
 • Oferta de places: 27 de juliol de 2018
 • Presentació telemàtica de sol·licituds: del 3 al 6 de setembre de 2018 (fins a las 15 h)
 • Presentació presencial de sol·licituds: 6 de setembre de 2018 (fins a les 14 h)
 • Sorteig per fer la prova d'ordre: 7 de setembre de 2018, a les 10 h, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona). La consulta de resultats es pot fer a partir de les 18 h a l'aplicació de preinscripció.
 • Prova d'ordre d'accés i lliurament dels certificats del nivell B2: del 10 al 14 de setembre de 2018 (cal consultar l'hora al web de cada centre)
 • Sorteig per a l'assignació de places: 19 de setembre de 2018, a les 14 h, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona). La consulta de resultats es pot fer a partir de les 18 h a l'aplicació de preinscripció.
 • Matrícula en línia dels alumnes admesos: del 19 de setembre (a partir de les 18 h) al 21 de setembre de 2018
 • Matrícula en línia dels alumnes en llista d'espera: 26 i 27 de setembre de 2018

Descripció de la prova d'ordre d'accés

Cal que facin la prova per determinar l'ordre d'assignació de les places:

 • les persones que tenen el certificat de nivell avançat en convocatòries anteriors a les de febrer o juny de 2018;
 • les persones que tenen un altre certificat equivalent al nivell B2.

 

En els idiomes i centres on la demanda per fer la prova d'ordre d'accés supera l'oferta de places, es fa un sorteig per assignar plaça per a la prova.

La prova té una dificultat comparable a la de les proves de nivell avançat de l'escola oficial d'idiomes (nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües, MECR del Consell d'Europa). 

La prova consta de dues parts (es fan el mateix dia):

 • Primera part (durada aproximada: 60 minuts)
  • Prova d'ús de la llengua (40 preguntes de resposta múltiple)
  • Prova d'expressió escrita (un escrit de 150 paraules que cal triar entre dues opcions)
    
 • Segona part (durada aproximada: 5 minuts)
  • Prova d'expressió i interacció oral (entrevista individual amb un o dos professors)


Documentació que cal presentar el dia de la prova:

 • document d'identificació personal, que inclogui una fotografia, per demostrar la identitat al començament de la primera part del test i, si escau, a la segona part.
 • el certificat de nivell avançat de l'idioma corresponent o un certificat equivalent al nivell B2 del MERC del Consell d'Europa.

 

Consulteu les mostres de les proves de nivell avançat:

Assignació de places

Per assignar les places, les sol·licituds de preinscripció s'ordenen de la manera següent:

 1. Candidats ordenats segons la qualificació obtinguda al certificat de nivell avançat (aprovat en les convocatòries de febrer o juny del curs escolar anterior) o a la prova d'ordre d'accés.
 2. Alumnes repetidors del mateix centre, seguint l'ordre establert a partir del resultat del sorteig.
 3. Alumnes oficials del mateix centre amb situació de no presentat, no qualificat o que han renunciat a la matrícula, seguint l'ordre establert a partir del resultat del sorteig.

Data d'actualització: 10.07.2018