Accés al contingut Accés al menú de la secció

Segon període de preinscripció i matrícula

S'estableix un segon període de preinscripció i matrícula durant el mes de setembre però només en els centres i per als sensenyaments en què, després del procés ordinari de preinscripció i matrícula, quedin places vacants.

Poden participar en aquest segon periode les persones que es troben incloses en algun dels grups següents:

  1. Haver participar en el procés ordinari sense obtenir plaça.
  2. No haver participat en el procés ordinari i tenir algun dels requisits d'accés als ensenyaments establerts a la normativa, exceptuant les persones que es trobin en la situació descrita al punt 3. S'hi inclou haver obtingut el títol de batxillerat a la prova extraordinària del mes de juny.
  3. Tenir un títol de tècnic de grau mitjà i voler cursar un cicle de grau superior que pertanyi a la mateixa opció (A, B o C) que el títol que ja es té:

    

   Famílies professionals Opcions
   Activitats físiques i esportives B
   Administració i gestió C
   Agrària B
   Arts gràfiques A
   Comerç i màrqueting C
   Edificació i obra civil A
   Electricitat i electrònica A
   Energia i aigua A
   Fabricació mecànic A
   Fusta, moble i suro A
   Hoteleria i turisme C
   Imatge i so A
   Imatge personal B
   Indústries alimentàries B
   Indústries extractives A
   Informàtica i comunicacions A i C
   Instal·lació i manteniment A
   Maritimopesquera A
   Química B
   Sanitat B
   Seguretat i medi ambient B i C
   Serveis socioculturals a la comunitat B i C
   Tèxtil, confecció i pell A
   Transport i manteniment de vehicles A
   Vidre i ceràmica A
   CFGS Prevenció de riscos professionals A, B i C

 

 

Opcions

(A) Arts gràfiques, edificació i obra civil, electricitat i electrònica, energia i aigua, fabricació mecànica, fusta, moble i suro, imatge i so, indústries extractives, informàtica i comunicacions, instal·lació i manteniment, maritimopesquera, tèxtil, confecció i pell, transport i manteniment de vehicles, vidre i ceràmica, i CFGS prevenció de riscos professionals.

(B) Activitats físiques i esportives, agrària, imatge personal, indústries alimentàries, química, sanitat, seguretat i medi ambient, serveis socioculturals i a la comunitat, i CFGS prevenció de riscos professionals.

(C) Administració i gestió, comerç i màrqueting, hoteleria i turisme, informàtica i comunicacions, serveis socioculturals i a la comunitat, seguretat i medi ambient i CFGS prevenció de riscos professionals.


 

Les indicacions per participar en aquest segon període (calendari, presentació de la sol·licitud, etc.) es publiquen la primera setmana de juliol al web del Departament d’Ensenyament.

Els participants han d'acreditar el compliment dels requisits d'accés i la qualificació de la prova o dels estudis que els permeten l'accés mitjançant els documents que es demanen en el procés ordinari de preinscripció; per acreditar haver participat en el procés de preinscripció ordinari cal presentar la còpia de la sol·licitud corresponent.

Els centres assignen les places en primer lloc a les persones del grup 1 (ordenats per prioritats de modalitat de batxillerat i nota) després a les del grup 2 (ordenats per prioritats de modalitat de batxillerat i nota)i, finalment a les del grup 3 (ordenats per nota mitjana del títol de tècnic).


Data d'actualització: 22.04.2016