Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Preinscripció  > Accés als estudis  > Formació professional (grau superior)  > Prioritats per la via d'accés del títol de tècnic de formació professional
 

Prioritats per la via d'accés del títol de tècnic de formació professional

En l'admissió als cicles de grau superior per la via del títol de tècnic de formació professional, tenen prioritat els alumnes que han cursat determinades opcions del curs específic d'accés (CAS) o del curs de preparació per a la incorporacio al grau superior en relació amb el cicle de grau superior que volen cursar, d'acord amb la taula següent:


Prioritat per les opcions del curs de preparació per a la incorporació al grau superior

Famílies professionals Opcions prioritàries del curs específic
Activitats físiques i esportives Cientificotecnològica
Humanística i social
Esportiva
Administració i gestió Humanística i social
Agrària Cientificotecnològica
Arts gràfiques Cientificotecnològica
Artística
Arts i artesanies Artística
Comerç i màrqueting Humanística i social
Edificació i obra civil Cientificotecnològica
Electricitat i electrònica Cientificotecnològica
Energia i aigua Cientificotecnològica
Fabricació mecànica Cientificotecnològica
Fusta, moble i suro Cientificotecnològica
Artística
Hoteleria i turisme Cientificotecnològica
Humanística i social
Imatge i so Cientificotecnològica
Humanística i social
Imatge personal Cientificotecnològica
Humanística i social
Indústries alimentàries Cientificotecnològica
Indústries extractives Cientificotecnològica
Informàtica i comunicacions Cientificotecnològica
Instal·lació i manteniment Cientificotecnològica
Maritimopesquera Cientificotecnològica
Química Cientificotecnològica
Sanitat Cientificotecnològica
Seguretat i medi ambient Cientificotecnològica
Humanística i social
Serveis socioculturals i a la comunitat Humanística i social
Tèxtil, confecció i pell Cientificotecnològica
Transport i manteniment de vehicles Cientificotecnològica
Vidre i ceràmica Cientificotecnològica

 

Prioritat per afinitat entre famílies professionals

Els tècnics que no acrediten la superació de formació relacionada amb l'accés, s'ordenen segons l'afinitat entre la família professional del grau mitjà cursat i la del grau superior a què volen accedir.

Consulteu la taula Afinitat entre famílies professionals

Correspondència entre famílies professionals

En aquest apartat s'indiquen les correspondències entre famílies professionals a l'efecte d'aplicar la prioritat.

 
Família LOGSE Família LOE
Activitats agràries Agrària
Activitats físiques i esportives Activitats físiques i esportives
Activitats maritimopesqueres Marítimopesquera
Administració Administració i gestió
Arts gràfiques Arts gràfiques
Comerç i màrqueting Comerç i màrqueting
Comunicació, Imatge i so Imatge i so
Edificació i obra civil Edificació i obra civil
Electricitat i electrònica Electricitat i electrònica
Fabricació mecànica Fabricació mecànica
Fusta i moble Fusta, moble i suro
Hoteleria i turisme Hoteleria i turisme
Imatge personal Imatge personal
Indústries alimentàries Indústries alimentàries
Informàtica Informàtica i comunicacions
Manteniment de vehicles autopropulsats Transport i manteniment de vehicles
Manteniment i serveis a la producció Instal·lació i manteniment
Química Química
Sanitat Sanitat
Serveis socioculturals i a la comunitat Serveis socioculturals i a la comunitat
Tèxtil, confecció i pell Tèxtil, confecció i pell
Vidre i ceràmica Vidre i ceràmica

 

En el cas de famílies professionals LOE noves, que no tenen correspondència directa amb una família LOGSE, es fa l'equivalència següent:

Nova família LOE Assimilació família LOE Assimilació família LOGSE
Energia i aigua Instal·lació i manteniment Manteniment i serveis a la producció
Electricitat i electrònica Electricitat i electrònica
Indústries extractives Edificació i obra civil Edificació i obra civil
Seguretat i medi ambient Agrària Activitats agràries
Química Química
Sanitat Sanitat
Serveis socioculturals i a la comunitat Serveis socioculturals i a la comunitat

Data d'actualització: 01.06.2018