Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Preinscripció  > Accés als estudis  > Formació professional (grau superior)  > Prioritats per la via del curs específic
 

Prioritats per la via d'accés del títol de tècnic/a amb formació relacionada amb l'accés

En l'admissió als cicles de grau superior per la via del títol de tècnic amb formació relacionada amb l'accés a cicles de grau superior, tenen prioritat els alumnes que han cursat determinades opcions del curs específic d'accés (CAS) o del curs de preparació per a la incorporacio al grau superior en relació amb el cicle de grau mitjà cursat i el grau superior que volen cursar, d'acord amb les taules següents:


En aquest apartat es relacionen les famílies professionals i les opcions del CAS o del curs de preparació per a la incorporació a grau superior que són prioritàries per accedir als cicles d'aquestes famílies.

 
Famílies professionals Opcions prioritàries del curs específic
Activitats físiques i esportives Cientificotecnològica
Humanística i social
Esportiva
Administració i gestió Humanística i social
Agrària Cientificotecnològica
Arts gràfiques Cientificotecnològica
Artística
Arts i artesanies Artística
Comerç i màrqueting Humanística i social
Edificació i obra civil Cientificotecnològica
Electricitat i electrònica Cientificotecnològica
Energia i aigua Cientificotecnològica
Fabricació mecànica Cientificotecnològica
Fusta, moble i suro Cientificotecnològica
Artística
Hoteleria i turisme Cientificotecnològica
Humanística i social
Imatge i so Cientificotecnològica
Humanística i social
Imatge personal Cientificotecnològica
Humanística i social
Indústries alimentàries Cientificotecnològica
Indústries extractives Cientificotecnològica
Informàtica i comunicacions Cientificotecnològica
Instal·lació i manteniment Cientificotecnològica
Maritimopesquera Cientificotecnològica
Química Cientificotecnològica
Sanitat Cientificotecnològica
Seguretat i medi ambient Cientificotecnològica
Humanística i social
Serveis socioculturals i a la comunitat Humanística i social
Tèxtil, confecció i pell Cientificotecnològica
Transport i manteniment de vehicles Cientificotecnològica
Vidre i ceràmica Cientificotecnològica

Correspondència entre famílies professionals

En aquest apartat s'indiquen les correspondències entre famílies professionals a l'efecte d'aplicar la prioritat.

 
Família LOGSE Família LOE
Activitats agràries Agrària
Activitats físiques i esportives Activitats físiques i esportives
Activitats maritimopesqueres Marítimopesquera
Administració Administració i gestió
Arts gràfiques Arts gràfiques
Comerç i màrqueting Comerç i màrqueting
Comunicació, Imatge i so Imatge i so
Edificació i obra civil Edificació i obra civil
Electricitat i electrònica Electricitat i electrònica
Fabricació mecànica Fabricació mecànica
Fusta i moble Fusta, moble i suro
Hoteleria i turisme Hoteleria i turisme
Imatge personal Imatge personal
Indústries alimentàries Indústries alimentàries
Informàtica Informàtica i comunicacions
Manteniment de vehicles autopropulsats Transport i manteniment de vehicles
Manteniment i serveis a la producció Instal·lació i manteniment
Química Química
Sanitat Sanitat
Serveis socioculturals i a la comunitat Serveis socioculturals i a la comunitat
Tèxtil, confecció i pell Tèxtil, confecció i pell
Vidre i ceràmica Vidre i ceràmica

 

En el cas de famílies professionals LOE noves, que no tenen correspondència directa amb una família LOGSE, es fa l'equivalència següent:

Nova família LOE Assimilació família LOE Assimilació família LOGSE
Energia i aigua Instal·lació i manteniment Manteniment i serveis a la producció
Electricitat i electrònica Electricitat i electrònica
Indústries extractives Edificació i obra civil Edificació i obra civil
Seguretat i medi ambient Agrària Activitats agràries
Química Química
Sanitat Sanitat
Serveis socioculturals i a la comunitat Serveis socioculturals i a la comunitat

Data d'actualització: 04.05.2017