Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Preinscripció  > Accés als estudis  > Formació professional (grau superior)  > Prioritats per la via del batxillerat
 

Prioritats per la via del batxillerat

En l'admissió als cicles formatius de grau superior per la via del batxillerat tenen prioritat els alumnes que han cursat determinades modalitats del batxillerat LOGSE o del batxillerat LOE, d'acord amb les taules següents: 


Cicles formatius LOGSE

Prioritat en l'admissió d'alumnes per cursar els cicles

Cicles de grau superior LOGSE Modalitat del batxillerat LOGSE Modalitat del batxillerat LOE
Comerç i màrqueting
Serveis al consumidor Ciències de la naturalesa i de la salut
Humanitats i ciències socials
Ciències i tecnologia
Humanitats i ciències socials
Fabricació mecànica
Òptica d'ullera Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Ciències i tecnologia
Hoteleria i turisme
Animació turística Humanitats i ciències socials Humanitats i ciències socials
Instal·lació i manteniment
Prevenció de riscos professionals Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Humanitats i ciències socials
Ciències i tecnologia
Humanitats i ciències socials
Química
Indústries de procés de pasta i paper Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Ciències i tecnologia
Química ambiental Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Ciències i tecnologia
Sanitat
Dietètica Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Ciències i tecnologia
Salut ambiental Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Ciències i tecnologia
Transport i manteniment de vehicles
Manteniment aeromecànic Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Ciències i tecnologia
Manteniment d'aviònica Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Ciències i tecnologia
 

Cicles formatius LOE

 

Prioritat en l'admissió d'alumnes per cursar els cicles 

Cicles de grau superior LOE Modalitat del batxillerat LOE Modalitat del batxillerat LOGSE
Activitats físiques i esportives
Ensenyament i Animació Socioesportiva Ciències i tecnologia
Humanitats i ciències socials
Arts
Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Humanitats i ciències socials
Arts
Condicionament Físic Ciències i tecnologia
Humanitats i ciències socials
Arts
Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Humanitats i ciències socials
Arts
Administració i gestió
Administració i finances Humanitats i ciències socials Humanitats i ciències socials
Assistència a la direcció

Humanitats i ciències socials

Humanitats i ciències socials

Agrària
Gestió forestal i del medi natural Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Paisatgisme i medi rural Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Ramaderia i assistència en sanitat animal Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Arts gràfiques
Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Arts
Ciències i tecnologia
Arts
Disseny i gestió de la producció gràfica Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Ciències i tecnologia
Comerç i màrqueting
Comerç internacional

Humanitats i ciències socials

Humanitats i ciències socials
Transport i logística

Humanitats i ciències socials

Humanitats i ciències socials
Gestió de vendes i espais comercials

Humanitats i ciències socials

Humanitats i ciències socials
Màrqueting i publicitat

Humanitats i ciències socials

Humanitats i ciències socials
Edificació i obra civil
Projectes d'edificació Ciències i tecnologia
Arts
Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Arts
Projectes d'obra civil Ciències i tecnologia
Arts
Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Arts
Organització i control d'obres de construcció Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Electricitat i electrònica
Automatització i robòtica industrial Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Manteniment electrònic Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Sistemes de telecomunicacions i informàtics Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Sistemes electrotècnics i automatitzats Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Electromedicina clínica Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Energia i aigua
Eficiència energètica i energia solar tèrmica Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Energies renovables Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Gestió de l'Aigua Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Fabricació mecànica
Construccions metàl·liques Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Disseny en fabricació mecànica Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Programació de la producció en emmotllament de metalls i polímers Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Programació de la producció en fabricació mecànica Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Fusta, moble i suro
Disseny i moblament Ciències i tecnologia
Arts
Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Arts
Hoteleria i turisme
Agències de viatges i gestió d'esdeveniments Humanitats i ciències socials Humanitats i ciències socials
Direcció de cuina Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Direcció de serveis de restauració Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Gestió d'allotjaments turístics Humanitats i ciències socials Humanitats i ciències socials
Guia, informació i assistència turístiques Humanitats i ciències socials Humanitats i ciències socials
Imatge i so
Animacions en 3D, jocs i entorns interactius Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Il·luminació, captació i tractament d'imatge Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Producció d'audiovisuals i espectacles Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
So per a audiovisuals i espectacles Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Imatge personal
Assessoria d'imatge personal i corporativa Ciències i tecnologia
Humanitats i ciències socials
Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Humanitats i ciències socials
Caracterització i maquillatge professional Ciències i tecnologia
Humanitats i ciències socials
Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Humanitats i ciències socials
Estètica integral i benestar Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Estilisme i direcció de perruqueria Ciències i tecnologia
Humanitats i ciències socials
Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Humanitats i ciències socials
Indústries alimentàries
Processos i qualitat en la indústria alimentària Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Vitivinicultura Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Informàtica i comunicacions
Administració de sistemes informàtics en xarxa Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Desenvolupament d'aplicacions per a webs Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Instal·lació i manteniment
Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Mecatrònica industrial Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Maritimopesquera
Aqüicultura Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Organització del manteniment de la maquinària de vaixells i embarcacions Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Transport marítim i pesca d'altura Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Química
Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat Ciències i tecnologia (amb prioritat els alumnes que han superat Química) Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Química industrial Ciències i tecnologia (amb prioritat els alumnes que han superat Química) Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Sanitat
Audiologia protètica Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Ortoprotesis i productes de suport Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Pròtesis dentals Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Documentació i administració sanitària Humanitats i ciències socials
Ciències i tecnologia
Humanitats i ciències socials
Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Radioteràpia i dosimetria Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Higiene bucodental Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Anatomia patològica i citodiagnòstic Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Laboratori clínic i biomèdic Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Seguretat i medi ambient
Educació i control ambiental Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Serveis socioculturals a la comunitat
Animació sociocultural i turística Humanitats i ciències socials Humanitats i ciències socials
Educació infantil Humanitats i ciències socials Humanitats i ciències socials
Integració social Humanitats i ciències socials Humanitats i ciències socials
Promoció de la igualtat de gènere Humanitats i ciències socials Humanitats i ciències socials
Mediació comunicativa Humanitats i ciències socials Humanitats i ciències socials
Tèxtil, confecció i pell
Disseny tècnic en tèxtil i pell

Arts
Ciències i tecnologia

Arts
Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia

Patronatge i moda Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
Vestuari a mida i per a espectacles Arts
Humanitats i ciències socials
Arts
Humanitats i ciències socials
Transport i manteniment de vehicles
Automoció Ciències i tecnologia Ciències de la naturalesa i de la salut
Tecnologia
 
Data d'actualització: 18.04.2018