Accés al contingut Accés al menú de la secció

Informació general

Curs 2018-2019

Per accedir a un cicle de formació professional cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre.

Només es pot formalitzar una sol·licitud, a través de la nova sol·licitud electrònica o de la sol·licitud amb suport informàtic disponible al tràmit de la preinscripció.

Per poder cursar un cicle de grau superior cal complir els requisits acadèmics d'accés que estableix la normativa.

Per fer la preinscripció cal:

  • conèixer el calendari del procés,
  • consultar els centres,
  • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i preparar la documentació corresponent,
  • consultar els codis dels cicles,
  • emplenar i presentar la sol·licitud: si és la sol·licitud electrònica, amb l'enviament ja queda enregistrada; si s'emplena la sol·licitud amb suport informàtic, cal presentar la sol·licitud al centre junt amb la documentació d'identificació personal,
  • presentar la documentació dels criteris al·legats, només en els supòsits previstos en què no es pot validar electrònicament,
  • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les diverses llistes
  • consultar el centre assignat i
  • fer la matrícula.


També poden informar sobre el procés de la preinscripció els serveis territorials; per a qualsevol consulta relacionada amb la preinscripció a la ciutat de Barcelona, adreceu-vos al Consorci d'Educació de Barcelona (plaça d'Urquinaona, 6)

Data d'actualització: 04.04.2018