Accés al contingut Accés al menú de la secció

Informació general

Curs 2018-2019

Per accedir a un cicle de formació professional cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre. 

Només es pot formalitzar una sol·licitud, que s'ha de presentar al centre demanat en primer lloc, indicant-hi els centres, cicles o torns als quals es vol accedir.

Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics d'accés que estableix la normativa.

Per fer la preinscripció cal:

  • conèixer el calendari del procés,
  • consultar els centres,
  • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i preparar la documentació acreditativa corresponent,
  • consultar els codis dels cicles,
  • presentar la sol·licitud i la documentació,
  • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les diverses llistes
  • consultar el centre assignat i
  • fer la matrícula.


També poden informar sobre el procés de la preinscripció els serveis territorials; per a qualsevol consulta relacionada amb la preinscripció a la ciutat de Barcelona, adreceu-vos al Consorci d'Educació de Barcelona (plaça d'Urquinaona, 6).

Data d'actualització: 04.04.2018