Accés al contingut Accés al menú de la secció

Consulta els resultats

En les dates del calendari cada centre publica al seu tauler d'anuncis les llistes amb els resultats del procés de preinscripció.

Aquestes llistes  també es poden consultar des d'aquesta mateixa pàgina; per fer-ho es necessita:

  • El codi de la sol·licitud que haureu rebut per correu electrònic. Si no el rebeu, mireu el correu brossa. Si a la sol·licitud de preinscripció no s'ha indicat cap adreça de correu, el codi de sol·licitud es pot consultar al centre demanat en primer lloc.
  • El número del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) d'un dels tutors o de l'alumne (si és major d'edat).

 


Llistes de sol·licituds amb la puntuació

En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. Si la sol·licitud no s’ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació al mateix centre.

Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (serveix per a l’ordenació en cas d’empat).

Sorteig públic

El sorteig públic determina el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.

Llistes definitives amb les sol·licituds ordenades

Llistes amb la puntuació definitiva, ordenades a partir dels criteris de prioritat i el número de desempat. 

Llistes amb l'assignació de places i llistes d'espera

Llistes d'alumnes admesos al centre i llistes d'alumnes que s'hi han preinscrit però que tenen un altre centre assignat.

Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica una llista d’espera formada per les sol·licituds de les persones que han demanat el centre en primera opció. La llista s'ordena pels criteris de prioritat i el número de desempat. Cada centre gestiona la llista d'espera i ofereix les vacants als participants, fins al 27 de juliol de 2017.


Data d'actualització: 03.07.2017