Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Preinscripció  > Accés als estudis  > Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior

Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior

Per accedir al curs de preparació cal presentar la sol·licitud corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Poden accedir al curs, que s'imparteix en centres de formació professional autoritzats, les persones que cursen un cicle de grau mitjà de formació professional i les que ja tenen un títol de tècnic o tècnica.


Calendari

Termini per presentar la sol·licitud: del 3 al 7 de juliol de 2017.

Abans del 23 de juny de 2017, cada centre publica al seu tauler d’anuncis l’oferta de places, la data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat, les dates de publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional, el termini per presentar una reclamació, la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva, la llista d’alumnes admesos i el període de matrícula, que ha de ser, com a mínim, de 5 dies hàbils.

Consulta els centres

Es pot consultar la situació i informació relativa als centres al Mapa escolar.

Documentació i criteri de prioritat

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert als centres demanats.

Tothom que es preinscriu ha de presentar l'original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport (si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identidat del pais d'origen).

Els menors d'edat també han de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

 

El criteri de prioritat específic que es fa servir per ordenar les sol·licituds és la qualificació obtinguda en el títol de tècnic/a o els estudis previs al·legats per a l'accés.

La documentació acreditativa que cal presentar és la següent: 

  • persones que tenen un títol de tècnic/a: certificat acadèmic de la qualificació final del cicle,
  • persones matriculades en un cicle de grau mitjà d'FP el mateix curs acadèmic: còpia del resguard de la matrícula i certificat acadèmic del 4t curs d’ESO o del 1r curs de cicle amb la qualificació obtinguda (segons el cas), o certificat de superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o del curs específic d’accés als cicles de grau mitjà.

Assignació de places

Si hi ha més sol·licituds que places, s'apliquen els criteris de prioritat següents:

  1. Sol·licituds de les persones que tenen el títol de tècnic/a, ordenades segons la qualificació.
  2. Sol·licituds de les persones matriculades a segon curs d'un cicle de 1.700 a 2.000 hores de durada o a un cicle de 1.300 a 1.400 hores.
  3. Sol·licituds de les persones matriculades a primer curs d'un cicle de 1.700 a 2.000 hores de durada.

 

Dins de cada prioritat, les sol·licituds s'ordenen per la qualificació i, si hi ha empat, es resol per sorteig.

Sol·licitud de preinscripció

Consulta de resultats

En les dates que cada centre estableix publica al seu taules d'anuncis les llistes de sol·licituds amb la puntuació i les llistes d'alumnes admesos. 


Data d'actualització: 18.04.2017