Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Preinscripció  > Accés als estudis  > Curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà

Curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà

Curs 2018-2019

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que volen accedir al curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà, encara que cursin altres ensenyaments en el mateix centre. Poden accedir-hi les persones que no compleixen els requisits d'accés als cicles formatius de grau mitjà i, com a mínim, tenen 17 anys l'any d'inici d'aquest curs.


Calendari

Terminis per presentar la sol·licitud:

 • Centres de formació d'adults: del 18 al 26 de juny de 2018
  - Els cursos impartits en aquests centres segueixen el calendari, els criteris d'admissió i el procediment establerts per a l'educació d'adults.

 • Altres centres: del 2 al 6 de juliol de 2018
  - Abans del 22 de juny de 2018, cada un d'aquests centres publica al seu tauler d'anuncis l'oferta de places, la data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat, les dates de publicació dels resultats de la preinscripció i el període de matrícula, que ha de ser, com a mínim, de 5 dies hàbils. 

Consulta els centres

Per formalitzar la sol·licitud de preinscripció cal especificar els centres sol·licitats.

 • Mapa escolar de Catalunya  

  (Seleccioneu la pestanya "Oferta educativa" i el curs "2018-2019" per consultar els centres educatius que tenen autoritzat aquest ensenyament)

Documentació i criteri de prioritat

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert als centres demanats.

Tothom que es preinscriu ha de presentar l'original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport (si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen).

Les persones menors d'edat també han de presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

 

El criteri de prioritat específic que es fa servir per ordenar les sol·licituds és la qualificació obtinguda en els tres primers cursos d'ESO. El document acreditatiu que cal presentar és el certificat d'aquesta qualificació.

Les sol·licituds s'ordenen seguint l'ordre decreixent de la qualificació. Quan es produeix un empat es resol mitjançant el sorteig que es fa a cada centre, després de la publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Sol·licitud de preinscripció

Consulta els resultats

En les dates que cada centre estableix, aquest  publica al seu tauler d'anuncis la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional, la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva (un cop resoltes les reclamacions) i la d'alumnes admesos.

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari de preinscripció i matrícula que els centres han de fer públic abans del 22 de juny de 2018.

Els cursos de formació impartits en centres de formació d'adults segueixen el calendari establert per a l'educació d'adults.


Data d'actualització: 04.04.2018