Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Preinscripció  > Accés als estudis  > Batxillerat  > Matrícula

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari (en cas contrari, es considera que es  renuncia a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades).

Per formalitzar la matrícula cal presentar la documentació acreditativa del compliment dels requisits d'accés i l'original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual), si se'n disposa.

  • Els alumnes que compleixen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula però que per causes justificades no poden aportar la documentació que ho acredita es matriculen condicionalment. La matrícula s'anul·la si abans de l'inici del curs no presenten la documentació pendent.

  • Els alumnes amb titulacions estrangeres han d'acreditar que han iniciat el tràmit d'homologació o convalidació (la matrícula d'aquests alumnes és condicional fins a la resolució positiva de la sol·licitud).

  • Cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

 

Els alumnes de primer de batxillerat (excepte els d’arts) que participen en el procés de preinscripció, tenen plaça assignada i estan pendents dels resultats de l'avaluació de setembre han de confirmar al centre assignat la seva voluntat de mantenir la plaça en les dates previstes al calendari.

Un cop feta l'avaluació de setembre, si reuneixen els requisits acadèmics per matricular-se, ho han de fer dins el termini previst al calendari o perden la plaça assignada.

Quan, després del procés ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre les ofereix als participants que en el procés de preinscripció no han estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre obtingut en el procés de preinscripció.Data d'actualització: 18.04.2017