Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Preinscripció  > Accés als estudis  > Batxillerat  > Informació general

Informació general


Els ensenyaments de batxillerat es cursen, generalment, entre els 16 i els 18 anys, però s'hi pot accedir a qualsevol edat, sempre que s'hagi obtingut el graduat en educació secundària.

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció en els casos següents:

- per accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s'està cursant l'ESO, 
- per accedir al batxillerat de qualsevol modalitat si s'està cursant o s'ha cursat un cicle formatiu encara que s'imparteixi en el mateix centre on s'està matriculat,
- per accedir al batxillerat de la modalitat d'arts i
- per accedir al batxillerat si es prové d'una secció d'institut (si es demana plaça a l'institut al qual està adscrita la secció, la sol·licitud és preferent per ser admès a qualsevol modalitat de batxillerat, excepte la d'arts).

Per fer la preinscripció cal:

  • conèixer el calendari de tot el procés,
  • consultar els centres,
  • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i reunir la documentació,
  • presentar la sol·licitud i la documentació,
  • consultar els resultats quan es publiquen les diverses llistes,
  • consultar el centre assignat i
  • fer la matrícula.

 

També poden informar sobre la preinscripció i la matrícula els ajuntaments, els serveis territorials i les oficines gestores del Departament d'Ensenyament. Per a qualsevol consulta relacionada amb la preinscripció a la ciutat de Barcelona, cal adreçar-se al Consorci d'Educació de Barcelona (plaça d'Urquinaona, 6).

Cada centre informa del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l'adscripció a altres centres i, si en té, dels mitjans específics d'adaptació a determinades discapacitats dels alumnes.

Els centres que disposen de beques de programes de mecenatge reconeguts pel Departament d'Ensenyament per afavorir el conreu del talent en determinades matèries, poden reservar places en el primer curs de batxillerat per als alumnes a qui s'hagi atorgat alguna d'aquestes beques.

Batxillerat nocturn

Es poden matricular al batxillerat en règim nocturn les persones que tenen 18 anys o més i les que tenen entre 16 i 18 anys i no poden seguir estudis en règim diürn per motius laborals; per acreditar-ho cal presentar el document d'afiliació a la Seguretat Social o, si l'alumne no té obligació d'estar afiliat, la certificació del familiar titular de l'empresa i la declaració dels tutors legals. El consell escolar del centre pot valorar altres motius d'admissibilitat.


Data d'actualització: 18.04.2017