Accés al contingut Accés al menú de la secció

Informació general

Curs 2018-2019

Per accedir als ensenyaments artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals) cal tenir el títol de batxillerat o ensenyaments equivalents (o haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys) i superar una prova específica d'accés.

Les persones que no tenen aquesta titulació també hi poden accedir si, a més de la prova específica, superen una prova en la qual s'acredita la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat. Per poder fer aquesta prova cal tenir 18 anys o complir-los l'any en què es fa la prova.

Poden accedir directament als ensenyaments artístics superiors de disseny o de conservació i restauració de béns culturals, sense haver de realitzar la prova d'accés, els qui posseeixin el títol de tècnic superior en arts plàstiques i disseny.

Data d'actualització: 04.04.2018