Accés al contingut Accés al menú de la secció

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates indicades al calendari (en cas contrari, es considera que renuncien a la plaça adjudicada). En fer la matrícula cal fer efectiu l'import del preu públic corresponent.

A més de la documentació presentada en preinscriure's, per matricular-se cal presentar la documentació que acredita que es compleixen els requisits d'accés. Els alumnes que els compleixen però que per causes justificades no poden presentar la documentació es matriculen condicionalment (la matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no presenten la documentació pendent).

Els alumnes amb titulacions estrangeres han d'acreditar que han iniciat el tràmit d'homologació o convalidació (la matrícula queda condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació o convalidació).

Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció però no compleixen els requisits acadèmics per matricular-se a aquest estudis durant el període ordinari de matrícula no se'ls manté la plaça assignada.

Els alumnes majors de 28 anys han d'acreditar que disposen de la targeta sanitària o d'una assegurança escolar obligatòria (subscrita per ells mateixos). 

Data d'actualització: 18.04.2017