Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Preinscripció  > Accés als estudis  > Arts plàstiques i disseny (grau mitjà)  > Informació general i requisits d'accés

Informació general i requisits d'accés

Curs 2018-2019

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció totes les persones que volen cursar un cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà.

Per preinscriure's cal:

 • conèixer el calendari,
 • consultar els centres,
 • conèixer els criteris de prioritat i reunir la documentació que els acredita, si és el cas, 
 • consultar els codis dels cicles,
 • presentar la sol·licitud i la documentació,
 • consultar els resultats de la preinscripció (provisionals i definitius)
 • consultar el centre assignat i
 • fer la matrícula.


També poden informar del procés de la preinscripció i la matrícula els serveis territorials. Per a qualsevol consulta relacionada amb la preinscripció a la ciutat de Barcelona, cal adreçar-se al Consorci d'Educació de Barcelona (plaça d'Urquinaona, 6).


Requisits d'accés

Per accedir a aquests ensenyaments cal complir algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics)
 • tenir una titulació superior
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà

 

Les persones que no compleixen aquests requisits també hi poden accedir si superen la prova d'accés (o n'estan exemptes).

A més a més, cal superar una prova específica d'accés.

Tenen accés directe als cicles (i no han de fer la prova específica) les persones que poden acreditar que es troben en una de les situacions següents:

a) Tenir el títol de tècnic d'arts plàstiques i disseny o certificat de superació amb aprofitament dels cursos comuns d'arts aplicades i oficis artístics.

b) Tenir el títol de tècnic de formació professional d'una família equivalent a efectes de la prova d'accés.

Les equivalències són les següents:

Famílies d'arts plàstiques i dissenyFamílies de cicles d'FP 

Arts aplicades al llibre — Arts gràfiques
Arts aplicades a la indumentària — Tèxtil, confecció i pell /Imatge personal
Art floral — Activitats agràries
Ceràmica artística — Vidre i ceràmica
Disseny d'interiors — Edificació i obra civil
Disseny gràfic — Arts gràfiques / Comunicació, imatge i so
Disseny industrial — Fabricació mecànica / Fusta i moble
Tèxtils artístics — Tèxtil, confecció i pell

c) Tenir un dels títols que donen accés directe a cicles de grau superior d'arts plàstiques i disseny.

d) Tenir una resolució d'exempció de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (la qualificació a efectes de baremació és un 5).

 


Data d'actualització: 04.04.2018