Accés al contingut Accés al menú de la secció

Matrícula

Els alumnes que repeteixen o promocionen al nivell següent de l'ensenyament, o d'un ensenyament vinculat, es matriculen segons el calendari de cada centre o aula, sempre dins el termini previst (sens perjudici que el centre pugui condicionar la matrícula al fet que la persona afectada confirmi, durant el mes de setembre, que manté el seu interès per ocupar la plaça reservada).

Els alumnes només tenen dret a reserva de plaça per repetició una única vegada per ensenyament i nivell.

Els nous alumnes admesos han de formalitzar la matrícula els dies indicats al calendari.

Un cop finalitzat el període de matrícula, si queden vacants, el centre les ofereix als sol·licitants de la llista d'espera, respectant l'ordre obtingut; exhaurida la llista o si no n'hi ha, es poden matricular les persones que ho sol·licitin.

Per a les activitats que s'ofereixen de nou al llarg del curs, cada centre o aula anuncia al seu tauler d'anuncis, com a mínim dues setmanes abans de l'inici del procés, el calendari d'actuacions i el procediment d'admissió i ha d'explicar com s'actua si hi ha més sol·licituds que places disponibles.

 

Data d'actualització: 18.04.2017