Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Preinscripció  > Accés als estudis  > Educació d'adults  > Informació general

Informació general

Curs 2018-2019

Les persones que volen accedir a un centre o una aula de formació d'adults han de presentar la sol·licitud de preinscripció.

Per preinscriure's al curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjàcal tenir, com a mínim, 17 anys l'any d'inici del curs. Aquest curs segueix el calendari, els criteris d'admissió i el procediment establerts amb caràcter general per als ensenyaments de formació d'adults.


Requisits d'accés

Amb caràcter general poden accedir a aquests enenyaments les persones que han complert els 18 anys o bé els compleixin durant l'any natural que inicien la formació.

També hi poden accedir les persones que compleixen com a mínim 16 anys l'any natural que inicien la formació i es troben en alguna de les situacions següents:

  • tenir un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari,
  • trobar-se en procés d'obtenir un permís de treball,
  • ser esportista d'alt rendiment,
  • cursar o haver cursat un programa de formació i inserció (PFI)
  • voler cursar la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà
  • participar al programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupació".

 

Excepcionalment, el director o directora dels Serveis Territorials corresponents o la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona pot autoritzar la incorporació d'alumnes que no compleixin els requisits anteriors, previ informe de la Inspecció d'educació.


Data d'actualització: 04.04.2018