Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Orientació  > Joves  > Exploro el món laboral  > Emprenedoria

Emprenedoria

Un emprenedor és una persona que troba una oportunitat de negoci i decideix fer-la realitat organitzant els recursos que té al seu abast. 

Passos que cal seguir: 

 • Analitzar el teu perfil professional.
 • Depurar la idea.
 • Fer un pla d'empresa.

 


Perfil de l'emprenedor/a

Per ser emprenedor, a més de tenir una idea de negoci, cal tenir unes característiques personals i professionals molt específiques, com les següents:

 • iniciativa
 • creativitat
 • innovació
 • claredat d'idees
 • capacitat d'afrontar riscos
 • capacitat d'adaptació
 • persistència
 • organització
 • optimisme
 • tolerància a la frustració

 

Si vols comprovar si tens perfil d'emprenedor, pots fer alguns del tests que hi ha a Internet.  


La idea

Quan tens una idea de negoci, és imprescindible analitzar-la i depurar-la per veure si és viable. Tens al teu abast eines i recursos que t'ajudaran:

Anàlisi DAFO

És una eina d'anàlisi i diagnòstic que et permet detectar quines són les teves fortaleses i febleses, i les oportunitats i amenaces en relació amb la teva inserció laboral. Consisteix bàsicament en una graella (matriu quadrada) en la qual se situen:

. Des d'una perspectiva d'anàlisi interna, les febleses i fortaleses,

. Des d'una perspectiva d'anàlisi externa, les amenaces i oportunitats.

 

Anàlisi interna Anàlisi externa
Debilitats

Factors que t'impedeixen avançar i que necessites conèixer i canviar.

Amenaces

Aspectes que bloquegen l'accés a la feina: són difícilment modificables, però és necessari que els coneguis.

Fortaleses

Trajectòria professional i acadèmica que et facilitarà trobar feina

Oportunitats

Facilitadors, recursos i ajudes que pots utilitzar per trobar feina.

Descarrega't la plantilla

 

Tècnica dels 8 factors

És una eina per verificar si la nostra idea és encertada mitjançat la realització de vuit preguntes:

 • Puc comunicar la idea de manera clara i completa?
 • Quant interès tinc en aquesta idea? 
 • Com és de bona la meva oportunitat per realitzar-la?
 • En quina mesura s'ajusta quant a la temporalització? 
 • Tinc les habilitats per portar-la a terme la idea?
 • Podria aplicar les meves fortaleses en la realització de la idea? 
 • Aquesta idea té bons avantatges competitius? 
 • Com de diferent o única és aquesta idea?

 

 

Etiquetatge d'idees

Es tracta d'avaluar la viabilitat de les nostres idees etiquetar-les amb diferents valors:

 • Excel·lent (és gairebé segur que tingui èxit)
 • Probable (necessita un futur perfilament)
 • Oportunitat possible (necessita millora)
 • 50/50 (podria anar de qualsevol manera)
 • Aposta arriscada (remota possibilitat d'èxit)

 


Pla d'empresa

És la memòria per avaluar la viabilitat tècnica, econòmica i financera del projecte, en què es recullen totes les estratègies necessàries per fer-lo realitat. Per tant, serveix  per depurar la idea de negoci i com a carta de presentació per a possibles inversors.

Ha d'incloure:

 • definició del projecte,
 • presentació dels promotors,
 • estudi de mercat,
 • estudi tècnic,
 • estudi econòmic-financer,
 • organització del negoci: aspectes jurídics, infraestructura, màrqueting i recursos humans,
 • anàlisi DAFO i
 • conclusions

 A la xarxa hi ha molts webs i aplicacions en línia per preparar el teu pla d'empresa.


Posada en marxa

Abans d'iniciar un negoci hem de tenir en compte alguns aspectes jurídics, fiscals i administratius, com els següents:

 • Decidir la forma jurídica més adient: autònom, cooperativa, societat limitada.
 • Consultar si és necessari demanar algun tipus de permís o llicència municipal, autonòmica o estatal.
 • Obligacions amb Hisenda.
 • Obligacions amb la Seguretat Social.

 

A través de xarxa Emprèn pots sol·licitar una entrevista amb un professional qualificat que t'orientarà de tots els passos necessaris.Data d'actualització: 25.10.2016