Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Orientació  > Famílies  > Comparteix les propostes del centre

Comparteix les propostes del centre


Un dels principis del projecte educatiu del centre és l'orientació educativa i l'acció tutorial, que es planifica i es desenvolupa des de totes les matèries, els nivells i les etapes educatives. El fet que estiguin incorporades en el currículum comporta, per part del centre, dissenyar estratègies pedagògiques per fomentar l'aprenentatge i l'autonomia de l'alumne. 

L'acompanyament i l’orientació és un eix cabdal per afavorir la continuïtat formativa del vostre fill o filla i un valor que cal tenir en compte en l’aprenentatge de la presa de decisions i la construcció del seu projecte de vida.

L'equip docent, el tutor o tutora i l'orientador o orientadora del centre planifiquen activitats continuades per acompanyar-lo en el coneixement d'un mateix, l'anàlisi de les seves habilitats i interessos, i capacitats, i també per conèixer les diferents opcions formatives postobligatòries, a què pot optar.

La relació continuada i compartida amb el centre ajudarà el vostre fill o filla a sentir-se acompanyat en el moment de prendre decisions.


Data d'actualització: 02.03.2017