Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Orientació  > Consideracions generals
Destaquem

Consideracions generals


Alumne

Durant els estudis de primària i secundària construeixes el teu projecte de vida, acompanyat dels mestres i professors del centre i també de la família i l’entorn.

El fet de reflexionar sobre les teves aptituds, actituds, característiques personals i preferències al llarg d’aquest temps et pot ajudar a decidir sobre la continuïtat formativa, acadèmica i professional.

El qüestionari és una eina més que, sumada a l’acompanyament que hauràs rebut, et pot ajudar a prendre decisions per al futur immediat. T’aconsellem que l’utilitzis i que ho facis amb un professor del centre o amb la teva família.

Professor

El Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria determina que el currículum s’ha d’orientar a adquirir les competències que han de facilitar tant la incorporació dels alumnes als estudis posteriors i a la vida adulta com el desenvolupament de l’aprenentatge al llarg de la vida. Per això, l’article 1 d’aquest Decret estableix que el model competencial educatiu ha d’anar imbricat d’un sistema d’orientació i acompanyament de l’alumne.

L’orientació educativa comprèn les accions de centre que promouen l’acompanyament personalitzat de l’alumne i que suposen l’eix vertebrador de l’acció educativa del centre.

Per tant, l’orientació en l’acompanyament els alumnes al llarg de l’escolarització és una responsabilitat compartida de l’equip docent.

El qüestionari és una eina puntual que cal emmarcar dins de totes les accions planificades d’orientació educativa que fem des del centre educatiu al llarg de tota l’etapa.

Família

A Catalunya, la normativa educativa estableix que el conjunt d’activitats curriculars en què participen els fills, tant a l’escola com a l’institut, han de tenir caràcter competencial, orientador i d’acompanyament, i han de respondre a una formació de competències que els faciliti tant la incorporació als estudis posteriors i a la vida adulta com el desenvolupament de l’aprenentatge al llarg de la vida.

Aquest acompanyament de l’alumne al llarg de tota l’etapa educativa, fet pels mestres i professors en equip, és un complement a l’acció que la família té com a agent per transmetre les actituds i els valors necessaris en la construcció del projecte de vida dels fills.

El qüestionari que us oferim és només una eina dins la planificació global que requereix l’orientació educativa que pot ajudar a la reflexió conjunta sobre el futur acadèmic i professional dels vostres fills.

El qüestionari és una eina puntual que cal emmarcar dins de totes les accions planificades d’orientació educativa que fem des del centre educatiu al llarg de tota l’etapa.

 


Data d'actualització: 10.02.2016