Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Orientació  > Centres  > Les meves decisions

Les meves decisions

L'exercici de l'autonomia i de la presa de decisions és un procés continu al llarg de la formació i de la vida. Per tal que els joves siguin capaços d’arribar-hi és imprescindible que aquesta competència es treballi des de tots els àmbits i matèries curriculars, per propiciar un recorregut d'aprenentatge on el jove participi activament en la construcció del seu projecte de vida de manera autònoma i responsable.

 

 

 

Actuacions Eines i recursos

A partir de qüestionaris aprofundir en l'anàlisi personal d'interessos, aptituds i valors ocupacionals
El qüestionari d'autoconeixement és una eina que ajuda l'alumne en el procés de definició del projecte professional. En l'etapa de l'ESO es recomana imprimir l'informe que genera el qüestionari i compartir els resultats amb la família.

Complementar els qüestionaris amb competències claus i valors presents en tots els entorns professionals
  • Coneixement de les competències clau en el món professional

    Les noves tendències del món laboral atribueixen, a les competències clau, un paper igual de rellevant i complementari que als coneixements tècnics, assolits per la formació. Al centre es poden treballar, de manera cooperativa:

  • Anàlisi i reflexió dels valors del treball

    Conèixer quins són els valors del treball, identificar-los amb els valors personals i les competències clau del món laboral. És important que l'alumne conegui el contingut dels diferents valors, es treballin de manera cooperativa i es generi debat entre iguals a l'aula, a partir dels interessos professionals del grup d'alumnes.

  • Es recomana complementar els resultats del qüestionari amb l'elaboració d'un autoinforme sobre els valors del treball necessaris en els entorns professionals d’interès per l'alumne.

  • Coneixement de la competència social i personal en tots els entorns professionals i exemplificar-ho amb una activitat característica de l'entorn laboral: com fer una entrevista de feina. Competències socials i personals. Es recomana treballar en grups i fer simulacions d'entrevistes.

Participació d'agents de la comunitat educativa
  • Organització de xerrades i/o tallers amb professors i alumnes que cursin ensenyaments de formació professional, batxillerat, ensenyaments especials, etc.
  • Organització de xerrades d'exalumnes i de pares i mares sobre els seus itineraris de formació i les experiències professionals.
Elaborar el recorregut acadèmic a partir d'interessos professionals Acompanyament de l'alumne en la construcció del recorregut acadèmic a partir dels seus interessos professionals, en les diferents etapes educatives i ensenyaments. L'alumne elabora un producte final síntesi de tot el procés.