Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Orientació  > Centres  > Com soc

Com soc

En els centres educatius els docents han d'acompanyar l'alumne en el seu procés d'aprenentatge, promovent-ne la reflexió i la presa de consciència de si mateix, i dels interessos, habilitats, capacitats, aptituds i valors.

En aquest apartat es presenten eines i recursos que parteixen del currículum competencial orientador i promouen l'acompanyament de l'alumne des de la vessant personal, social i acadèmica, i que es concreten en tres moments:

  • En el pas de l'educació primària a la secundària
  • En l'educació secundària obligatòria
  • En el pas de l'educació secundària als ensenyaments postobligatoris

 

 
Actuacions Eines i recursos

Coordinació entre primària i secundària

Fa referència al treball pedagògic compartit entre l'educació primària i la secundària per facilitar la continuïtat educativa de l'alumne entre aquestes etapes:
  • Sessions de treball conjuntes entre primària i secundària.
  • Informe de resultats de les proves de competències bàsiques de 6è primària.
  • Sessió de treball de traspàs d'informació de primària a secundària
  • Informe de traspàs de primària a secundària.
  • Activitats d'acollida als centres de secundària.
  • Seguiment del procés d'adaptació a l'institut.