Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Orientació  > Centres

Centres

L'orientació educativa consisteix en el conjunt d'actuacions dels equips del centre programades, sistematitzades i avaluades, per garantir l'assoliment de les competències bàsiques des de l'acompanyament personalitzat de l'alumne al llarg de l'escolarització en els diferents ensenyaments. El fet d'estar incorporada en el currículum comporta dissenyar estratègies pedagògiques per fomentar l'aprenentatge i l'autonomia de l'alumne.

D'altra banda, l'orientació acadèmica i professional, que forma part de l'orientació educativa, és el conjunt d'actuacions que contribueixen a construir el projecte de vida de l'alumne en relació amb el seu itinerari formatiu per potenciar-ne la continuïtat formativa i prevenir l’abandó escolar. Aquesta orientació es treballa en totes les etapes educatives, de forma seqüenciada i transversal des de tots els àmbits curriculars, i es concreta en les tres dimensions: Com soc, On soc i Les meves decisions.