Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Homologació  > Què es pot homologar
 

Què es pot homologar

Es poden homologar tots els estudis de sistemes educatius estrangers no universitaris excepte els d'idiomes.

Els estudis fets a l'estranger han de complir els requisits següents:

  • tenir validesa oficial en el sistema educatiu del país al qual corresponen,
  • estar efectivament superats en el país de procedència. No es convaliden assignatures soltes,
  • haver superat tots i cada un dels cursos anteriors al curs que es vol homologar o convalidar,
  • haver-hi equivalència acadèmica suficient, en la durada i els continguts, respecte als estudis o al títol espanyol.

 

No es pot homologar un títol estranger obtingut per homologació, convalidació o reconeixement d'un altre títol obtingut en un tercer país.

Els estudis fets en un centre estranger ubicat a l'Estat espanyol han de complir els requisits següents:

  • El centre que els imparteix ha de tenir l'autorització de l'administració educativa espanyola competent.
  • No es pot haver obtingut prèviament el mateix títol o estudis en el sistema educatiu espanyol.

 

Els alumnes de sistemes educatius estrangers que s'incorporen a un curs d'educació primària o secundària (ensenyaments obligatoris), no han de sol·licitar l'homologació; aquests alumnes s'escolaritzen per edat. Tampoc no l'han de sol·licitar les persones adultes que volen cursar ensenyaments d'educació secundària obligatòria.

Per a la sol·licitud d'homologació al títol de graduat en educació secundària no s'abonarà cap taxa; per a la resta d'ensenyaments, els imports de les taxes són els mateixos que cal pagar per l'expedició de títols acadèmics i professionals.

Data d'actualització: 30.06.2015