Accés al contingut Accés al menú de la secció

Traducció

Els documents expedits a l'estranger han d'anar acompanyats de la traducció oficial al català o al castellà; poden fer aquesta traducció:

  • traductors jurats de la Generalitat de Catalunya,
  • un traductor jurat, autoritzat o inscrit a Espanya,
  • qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l'estranger,
  • la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és ciutadà el sol·licitant o del país de procedència del document,
  • un traductor jurat en el país d'origen (en aquest cas la traducció ha d'estar legalitzada).

 

Data d'actualització: 30.06.2015