Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Homologació  > Preparació de la documentació  > Requisits generals
 

Requisits generals

  • Els títols, diplomes i certificacions acadèmiques han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents del país que es tracti.
  • S'han de presentar legalitzats (la legalització s'ha de fer sobre el document original).
  • Han d'anar acompanyats de la traducció oficial, si escau.

 

Tots els documents que es presenten han de ser els originals i han d'anar acompanyats de la fotocòpia corresponent, que cal compulsar.

L'òrgan instructor pot requerir, a més, els documents que consideri necessaris per a l'acreditació de l'equivalència entre els estudis estrangers cursats i el títol o els estudis espanyols amb què es volen homologar o convalidar.

Data d'actualització: 30.06.2015