Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Homologació  > Preparació de la documentació  > Documentació per a cada ensenyament
 

Documentació per a cada ensenyament

Segons el títol o l'enseyament que es vol homologar, cal presentar el documents següents:

 

Document Títol de graduat en educació secundària obligatòria(1) Primer de batxillerat(1) Títol de batxiller(1) Formació professional Ensenyaments artístics i esportius

Document que acrediti la identitat(2) del sol·licitant: passaport, DNI, NIE o document de països de la UE (ha de ser vigent i portar una fotografia)  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Certificat acadèmic oficial dels dos últims cursos fets(3); hi ha de constar les assignatures cursades, les qualificacions i els anys acadèmics)

 •  
 •  
 •  

 

 

Títol, diploma o certificat final obtingut

 

 

 •  
 •  
 •  

Càrrega horària total de cadascuna de les assignatures cursades, amb la durada oficial del pla d'estudis seguit

 

 

 

 •  
 •  

Certificat acadèmic oficial dels estudis cursats abans dels que es volen convalidar

 

 

 

 •  
 •  

Programa d'estudis, segellat pel centre, amb el continguts de les assignatures

 

 

 

 •  
 •  

Acreditació de les pràctiques preprofessionals efectuades

 

 

 

 •  
 •  

Certificat de serveis prestats en empreses en relació amb la titulació a homologar

 

 

 

 •  
 •  

 

(1) Consulteu la informació addicional disponible sobre aquests títols o ensenyaments a les guies de països (no hi són tots). 

(2) En el cas del DNI o el NIE, no cal presentar-los si en formalitzar la sol·licitud s'autoritza la comprovació de les dades d'identitat consignades.

(3) Si voleu que es calculi la qualificació mitjana, cal sol·licitar-ho expressament i aportar les  qualificacions dels darrers quatre cursos.

La documentació s'ha de presentar acompanyada del full de presentació de la documentació que s'obté quan es formalitza la sol·licitud telemàtica.

L'òrgan instructor pot requerir, a més, els documents que consideri necessaris per a l'acreditació de l'equivalència entre els estudis estrangers cursats i el títol o estudis espanyols amb què es volen homologar o convalidar.

Data d'actualització: 30.06.2015