Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Homologació  > Normativa

Normativa

 • Decret 238/2008, de 2 de desembre,  
  pel qual s'assignen al Departament d'Educació les funcions i els serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria d'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris (DOGC núm. 5272, de 4.12.2008)
 • Reial decret 1388/2008, d'1 d'agost,  
  sobre l'ampliació de funcions i serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 2809/1980, de 3 d’octubre, en matèria d'ensenyament: homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris (DOGC núm. 5214, de 12.9.2008)
 • Orden ECD/3305/2002, de 16 de diciembre,  [PDF, 14,19 KB ]
  por la que se modifican las de 14 de marzo de 1988 y 30 de abril de 1996 para la aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 104/1988, de 29 de enero, sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria (BOE núm. 311, de 28.12.02)
 • Orden de 30 de abril de 1996,  [PDF, 52,93 KB ]
  por la que se adecuan a la nueva ordenación educativa determinados criterios en materia de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de niveles no universitarios y se fija el régimen de equivalencias con los correspondientes españoles (BOE núm. 112, de 8.5.1996)
 • Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo,  [PDF, 26,59 KB ]
  sobre régimen de centros docentes extranjeros en España (BOE núm. 149, de 23.6.1993)
 • Orden de 14 de marzo de 1988,  [PDF, 20,89 KB ]
  para la aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 104/1988, de 29 de enero, sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria (BOE núm. 66, de 17.3.1988)
 • Real decreto 104/1988, de 29 de enero,  [PDF, 12,8 KB ]
  sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria (BOE núm. 41, de 17.2.1988)


Data d'actualització: 24.04.2017