Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Programes de formació i inserció  > Famílies professionals  > Fabricació mecànica

Fabricació mecànica

 

Auxiliar de Serralleria i Construccions Metàl·liques

 • Ensenyament: Programes de formació i inserció
 • Titulació: Sense titulació/Altres certificats
 • Modalitat/Família: Fabricació mecànica
 

Centres on es pot cursar

Consulteu la Guia de centres. Curs 2017-2018 (oferta de centres del Departament d’Ensenyament i previsió de l’oferta de centres i establiments autoritzats)

Descripció


Auxiliar de Serralleria i Construccions Metàl·liques
Codi: PFI FM01

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars en els processos de mecanització i muntatge per a la fabricació mecànica, així com per construir, muntar i reparar elements de serralleria i d'estructures metàl·liques.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

 • Operacions Bàsiques de Fabricació
 • Soldadura i Fusteria Metàl·lica
 • Fusteria d'Alumini i PVC
 • Equips, Procediments i Materials Emprats en Serralleria
 • Projecte Integrat
 • Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
 • Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

 • Estratègies i Eines de Comunicació
 • Entorn Social i Territorial
 • Estratègies i Eines Matemàtiques
 • Incorporació al Món Professional

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa: FME031_1: Operacions auxiliars de fabricació mecànica

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tr?mits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) pel Departament d’Ensenyament (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) organitzat per centres docents privats o establiments, cal informar-se'n en el mateix centre o establiment.

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:

 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà. 
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Obtenció del certificat de professionalitat FMEE0108 Operacions auxiliars de fabricació mecànica, que emet l'Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d'adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.