Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Música  > Ensenyaments a les escoles de música

Ensenyaments a les escoles de música

  • Ensenyament: Música
  • Grau: Escoles
  • Titulació: Sense titulació/Altres certificats
  • Sistema: LOE
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Ensenyaments a les escoles de música
Codi: MUSL48.30000

Les escoles de música imparteixen ensenyaments no reglats, que aporten als alumnes una formació teòrica i pràctica que permet gaudir de la pràctica de la música. Aquests estudis no són reglats i, per tant, no condueixen a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica oficial.

Si un alumne que cursa l'ESO o el batxillerat i  simultàniament estudis de música en una escola de música autoritzada pot demanar una reducció d'hores lectives.

Si estudia l'ESO i cursa entre tres i quatre hores en una escola de música autoritzada, pot demanar la reducció de les matèries optatives de primer a tercer de l'ESO i una matèria optativa de quart.

Si estudia l'ESO i cursa quatre hores o més en una escola de música autoritzada, pot demanar les reduccions següents: les matèries optatives de primer a tercer, una matèria optativa de quart fins a un màxim de 3 hores i la matèria comuna de música de primer a tercer.

Cal tenir en compte que la reducció no afecta el treball de síntesi de primer, segon i tercer ni el projecte de recerca de quart, ni les matèries de cultura i valors ètics ni la de religió.

Si un alumne estudia batxillerat i cursa quatre hores o més en una escola de música autoritzada, pot demanar una reducció de fins a quatre hores de franja d'específiques per curs, sempre que hagi superat la prova d'accés als ensenyaments de grau professional de música i cursi estudis que incloguin com a mínim llenguatge musical o harmonia, instrument i pràctica instrumental en grup.

Aquestes reduccions no afecten els alumnes que estudien en els centres integrats, atès que el currículum impartit en aquests centres ja té en compte la simultaneïtat dels estudis.

Els continguts que s’estudien a les escoles de música fan referència als àmbits següents: llenguatge musical, instrument i pràctica vocal o instrumental en grup.

L'accés a aquests estudis no està normativament regulat.

Tr?mits

Per accedir als ensenyaments que imparteixen les escoles de música cal seguir el procés d’inscripció que determina cada escola, en cas que hi hagi places.

Consulteu l'import de la matrícula en el centre corresponent.

Les persones interessades en la música poden cursar ensenyaments professionals o superiors de música, després de superar-ne la prova d'accés.

Normativa


Guies informatives