Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Música  > Centres amb ensenyaments integrats de música
 

Centres amb ensenyaments integrats de música


Descripció

Els ensenyaments de música integrats ofereixen la possibilitat d'integrar els ensenyaments de primària, secundària i batxillerat, amb els ensenyaments de música.

L'objectiu és facilitar a l'alumnat la possibilitat de cursar simultàniament els ensenyaments de música i els de règim general. Per això la integració té a veure amb els espais, els horaris i el currículum.

 

Continguts

Els continguts que s'imparteixen en aquests centres són:

  • A primària, els de la primària i els concrets dels ensenyaments no reglats de música.
  • A l'ESO, els de la secundària obligatòria amb els dels 4 primers cursos dels ensenyaments de música de grau professional.
  • Al batxillerat, els del batxillerat via arts escèniques i el 5è i 6è curs d'ensenyaments de música de grau professional.
 

Accés

Per accedir als centres integrats s'ha de superar una prova relativa a les aptituds artístiques; ara bé, aquests centres estan oberts a tot l'alumnat de Catalunya (l'Escolania de Montserrat només accepta nens) i, per tant, la proximitat de domicili no és un criteri que es tingui en compte per a l'admissió.

L'alumnat que vulgui accedir a un centre integrat ha de presentar la sol·licitud de preinscripció en aquest centre. Per demanar altres centres on cursar els ensenyaments de règimn general en el cas de no ser admès al centre integrat, ha de presentar en el mateix període una segona sol·licitud, en la qual constin les peticions de centres (exclòs el centre integrat) al centre demanat en primer lloc en aquesta segona sol·licitud. En aquest cas no es considera que hi hagi duplicitat de sol·licituds, ja que l'admissió al centre integrat requereix una valoració favorable de les seves aptituds artístiques.

 

Preinscripció i matrícula

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar una sol·licitud d'admissió a la prova d'accés i presentar-la, en el termini fixat, al centre demanat.

 

Centres on es pot cursar

Escolania de Montserrat (codi 08021910)
C. del Monestir, s/n
08199 Monistrol de Montserrat
Telèfon 938 777 766


Institut Escola Artístic Oriol Martorell (codi 08053571)
C. de l’Artesania, 39-41
08042 Barcelona
Telèfon 933 503 917

 
Data d'actualització: 19.03.2014