Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Música

Música

Les escoles de música imparteixen ensenyaments de música adreçats a la iniciació i la formació dels infants en aquesta art, a la preparació per a l'accés als corresponents estudis professionalitzadors i a la continuació de la formació i pràctica artístiques no professionals de persones de major edat. Aquests estudis no són reglats i no comporten l'obtenció de títols acadèmics o professionals.

Els coneixements de música també es poden adquirir en els anomenats centres amb ensenyaments integrats, és a dir, centres de primària i/o de secundària que imparteixen simultàniament els ensenyaments de règim general i els de música.

Els ensenyaments professionals de música s’estructuren en sis cursos acadèmics que imparteixen conservatoris i centres professionals. En acabar s’obté el títol professional de música en l’especialitat cursada.

Els ensenyaments artístics superiors de música duren quatre cursos i tenen com a objectiu la formació de professionals qualificats l’àmbit de la música; estan adaptats a l’espai europeu d’educació superior i són equivalents a tots els efectes als graus universitaris. Les especialitats que s’ofereixen són composició, direcció, interpretació, musicologia, pedagogia, producció i gestió, i sonologia.