Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Música

Música

Les escoles de música imparteixen ensenyaments de música dirigides a la iniciació i la formació dels nens en aquest art, la preparació per a l'accés als estudis professionalitzadors corresponents i a la continuació de la formació i la pràctica artístiques no professionals de persones de més edat. Aquests estudis no estan reglats i no comporten l'obtenció de títols acadèmics o professionals.

Els coneixements de música també es poden adquirir en els anomenats centres amb ensenyaments integrats, és a dir, centres de primària i / o secundària que imparteixen simultàniament els ensenyaments de règim general i les de música.

Els ensenyaments professionals de música s'estructuren en sis cursos acadèmics que imparteixen conservatoris i centres professionals. En acabar s'obté el títol professional de Música en l'especialitat cursada.

Els ensenyaments artístics superiors de música duren quatre cursos i tenen com a objectiu la formació de professionals qualificats en l'àmbit de la música; estan adaptats a l'espai europeu d'educació superior i són equivalents a tots els efectes als graus universitaris. Les especialitats que s'ofereixen són Composició, Direcció, Interpretació, Musicologia, Pedagogia, Producció i Gestió, i Sonologia.