Accés al contingut Accés al menú de la secció

La cooperació transnacional

Amb l'objectiu d'aprofundir en la dimensió europea de la formació professional, el Departament d'Ensenyament promou diverses iniciatives per a la innovació i millora de la qualitat de la formació professional mitjançant la cooperació transnacional. En aquest sentit, es treballa en els àmbits següents:

 1. Mobilitat

  El Departament d'Ensenyament posa a disposició dels centres ajuts perquè l'alumnat d'ensenyament secundari postobligatori faci les pràctiques en empreses d'altres països. S'hi inclouen els ajuts obtinguts a través dels subprogrames sectorials Leonardo da Vinci i Erasmus, en el marc del Programa d'aprenentatge permanent (PAP) de la Unió Europea.

  Així mateix, amb l'objectiu de promoure i facilitar la mobilitat de l'alumnat de formació professional i batxillerat, el Departament posa a l'abast dels centres eines per a la preparació, la gestió i el seguiment de projectes d'estades o intercanvi d'alumnes.

 2. Participació en xarxes transnacionals i en acords bilaterals de col·laboració

  El treball conjunt entre poders regionals i altres autoritats territorials ha permès la creació i consolidació de xarxes que operen en àmbits territorials transnacionals i interregionals en el camp de la formació professional. Molts dels projectes de cooperació en FP en què participa el Departament d'Ensenyament s'originen en aquestes xarxes i es duen a terme amb alguns dels seus membres.

  D'altra banda, la cooperació permanent amb altres autoritats territorials ha afavorit la confiança mútua necessària per a l'establiment d'acords bilaterals de col·laboració per al desenvolupament d'accions sobre temes d'interès comú en matèria de formació professional.

 3. Projectes de cooperació en matèria de formació professional inicial

  El Departament d'Ensenyament participa, com a promotor o com a soci, en diversos projectes en el marc d'iniciatives i programes comunitaris com ara el PAP - Programa d'aprenentatge permanent (Leonardo da Vinci i Erasmus), l'INTERREG, el POCTEFA - Programa operatiu de cooperació territorial Espanya-França-Andorra i altres convocatòries de la Comissió Europea. Aquesta participació té tres objectius:

  • definir estratègies i polítiques en l'àmbit de la mobilitat en formació professional,
  • promoure accions de mobilitat d'alumnat i professorat i
  • dissenyar materials adequats per a l'organització i realització de projectes transnacionals.
Data d'actualització: 15.11.2010