Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Mesures flexibilitzadores  > Matrícula semipresencial

Matrícula semipresencial

La matrícula semipresencial té com a finalitat facilitar l'accés als ensenyaments de formació professional de les persones que no poden assistir presencialment a totes les hores lectives (per feina, per tenir cura d'altres persones o per qualsevol altra circumstància excepcional). La incompatibilitat amb l'horari lectiu s'ha d'acreditar documentalment.

Aquesta mesura flexibilitzadora combina les activitats presencials amb aquelles que no impliquen la presència dels alumnes en el centre.

Característiques:

 • Pot aplicar-se a tots els mòduls, crèdits o unitats formatives que es cursin o només a una part.
 • Cal assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit o unitat formativa.
 • Cal fer totes les activitats d'aprenentatge programades per al crèdit o unitat formativa.
 • Les activitats que els alumnes cursin de modalitat semipresencial han de comportar la mateixa càrrega horària que les presencials.
 • Els professors tutoritzen les activitats dels alumnes de manera telemàtica o amb els mitjans que s'acordin conjuntament amb l'alumne.
 • Els continguts cursats de manera semipresencial s'avaluen de manera presencial.

És una mesura de caràcter individual i es pot sol·licitar en centres educatius de titularitat pública i privada.

L'aplicació de la matrícula semipresencial és de lliure opció per part dels centres.


Normativa

 • Resolució ENS/1891/2012, de 23 d'agost,  
  d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012)
 • Decret 28/2014, de 4 de març  

  d'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, i de modificació del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial (DOGC núm. 6576, de 06.03.2014)


Data d'actualització: 07.04.2015