Accés al contingut Accés al menú de la secció

FP dual

La formació dual és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l'estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat productiva en l'empresa. Els objectius són:

 • adequar la formació professional a les necessitats de les empreses,
 • establir una major vinculació i coresponsabilitat entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu del jovent,
 • millorar el procés d'aprenentatge dels estudiants de formació professional.


El Departament d'Ensenyament impulsa la FP dual, en què centres i empreses comparteixen les responsabilitats formatives, per tal que els ensenyaments professionals s'adeqüin a les necessitats del mercat laboral.


Beneficis

La formació dual aporta als alumnes:

 • millorar el currrículum professional
 • desenvolupar les competències professionals en un entorn laboral real
 • afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificat
 • reconèixer el valor que aporta l'estudiant per l'activitat desenvolupada a l'empresa

 

Alhora l'empresa i el centre educatiu també n'obtenen beneficis, en tant en quant incorporen personal qualificat a l'empresa,i els centres intercanvien i transfereixen coneixements amb les empreses.

Experiències

Exemples d'experiències de col·laboració de centres educatius amb empreses de diferents sectors.

Com funciona

 • La col·laboració entre el centre i l'empresa es formalitza mitjançant un conveni de col·laboració.
 • Per a cada alumne s'acorden les activitats formatives a desenvolupar en l'empresa per completar la seva qualificació, així com l'horari i el calendari.
 • L'empresa acull l'aprenent i li assigna un lloc de treball adient.
 • El centre educatiu i l'empresa designen els tutors que fan el seguiment dels alumnes aprenents. 
 • El seguiment i la valoració de l'aprenent es fa de forma conjunta entre l'empresa i el centre.

Fases

L'estada a l'empresa es divideix en dues fases:

1a fase - Integració. L'alumne hi fa pràctiques i mentre s'adapta al funcionament de l'empresa. 

Relació Durada Retribucions Seguretat social 
FCT (pràctiques) 80-100 hores No remunerades Sense alta a l'SS
Assegurança escolar

 

2a fase - Consolidació. Estada remunerada en modalitat de contracte o de beca, atenent als criteris d'accés prèviament acordats entre l'empresa i el centre educatiu. 

Relació Durada Retribucions Seguretat social
Opció 1. Contracte de treball per a la formació i l'aprenentatge 1 any, com a mínim

Pactades entre empresa i centre educatiu

Salari segons conveni col.lectiu, en funció d'hores de treball efectiu

No poden ser inferiors al salari mínim segons conveni

Alta a l'SS com a treballador

Opció 2. Beca (signatura d'un acord formatiu entre empresa-centre i aprenent)

De 2 a 12 mesos (es pot fer una pròrroga) 

Pactada entre empresa i centre educatiu, en funció de les hores d'estada

No poden ser inferiors a l'IPREM

Alta a l'SS com a becari


SS: Seguretat Social | IPREM: Indicador públic de renda d'efectes múltiples | FCT: Formació en centres de treball

On adreçar-vos

 • Centres educatius

Als centres educatius que imparteixen FP dual.


 • Centres educatius  

  Per localitzar els centres, com a "Mesura flexibilitzadora" cal triar "Formació professional en alternança" i com a submesura cal triar "Formació professional en alternança dual".

Més informació

 • Departament d'Ensenyament


Via Augusta, 202-226 (Barcelona). Tel. 934 006 900

gestiofpdual.ensenyament @gencat.cat

 

 • Serveis territorials


Barcelona Comarques: C. Casp, 15 (Barcelona). Tel. 934 816 000. Ext. 5343

Baix Llobregat: Av. Laureà Miró, 328 (St. Feliu de Llobregat). Tel. 936 859 450. Ext. 6228

Vallès Occidental: Av. del Marquès de Comillas, 67-69 (Sabadell). Tel. 937 484 455. Ext. 6103

Maresme-Vallès Oriental: C. Churruca, 90 (Mataró). Tel. 936 931 890. Ext. 6488

Catalunya Central: Ctra. de Vic, 175 (Manresa). Tel. 936 930 590. Ext. 7062

Girona: Pl. de Pompeu Fabra, 1 (Girona). Tel. 872 975 000. Ext. 564

Lleida: C. de la Pica d’Estats, 2 (Lleida). Tel. 973 279 999. Ext. 5884

Tarragona: C. de Sant Francesc, 7 (Tarragona). Tel 977 251 440. Ext. 5010

Terres de l’Ebre: C. de la Providència, 5-9 (Tortosa). Tel. 977 448 711. Ext. 5247

 

Consorci d'Educació de Barcelona

Plaça Urquinaona, 6 (Barcelona). Tel. 935 511 000. Ext. 6709

 


Data d'actualització: 09.10.2018