Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Mesures flexibilitzadores  > Modalitat a distància

Modalitat a distància

Els ensenyaments de formació professional es poden cursar de manera presencial o a distància.

La modalitat a distància ofereix capacitació professional a persones que volen rebre la formació de manera no presencial, per diferents motius.

Les persones interessades que tenen més de 18 anys, o bé que facin els 18 durant l'any natural en què es matriculen, han de complir els requisits d'accés necessaris per accedir a la formació professional inicial.

Les persones que tenen entre 16 i 18 han de justificar la incompatibilitat de rebre la formació presencial.

Aquesta modalitat -també anomenada no presencial- pretén fomentar que hi hagi més persones formades i amb més qualificació per afavorir-ne la inserció, reinserció o progressió laboral i la contractació o promoció per part de les empreses.


Característiques

  • Els alumnes segueixen els estudis en línia a través d'una plataforma.
  • En el mateix curs acadèmic:
    • es poden combinar mòduls o unitats formatives del mateix cicle formatiu entre les dues modalitats,
    • només es pot matricular d'una modalitat del mateix crèdit.

  • La presència dels alumnes només és necessària a les proves per a l'avaluació final i, si escau, a les jornades tècniques.
  • Es pot canviar de la modalitat a distància a la presencial, o a l'inrevés, en el següent període de preinscripció.


Si voleu matricular-vos a distància en algun dels centres privats autoritzats, adreceu-vos directament al centre en qüestió i consulteu la disponibilitat de la matrícula.


Data d'actualització: 26.10.2017