Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Mesures flexibilitzadores  > Avaluació dels aprenentatges impartits a distància per entitats col·laboradores

Avaluació dels aprenentatges impartits a distància per entitats col·laboradores

Hi ha entitats que mitjançant una formació a distància preparen les persones a fi que puguin superar un cicle formatiu.

El Departament d'Ensenyament pot establir convenis de col·laboració amb aquestes entitats que permetin vincular la preparació dels continguts i aprenentatges amb la seva avaluació.

El conveni de col·laboració ha de definir les ofertes formatives, el perfil dels alumnes, treballadors o becaris que les cursaran i el centre públic idoni on es duran a terme els processos d'avaluació. Actualment aquest centre és l'Institut Obert de Catalunya, sense perjudici que en el conveni es pugui preveure un  altre centre que també es consideri idoni.


Per a més informació, adreceu-vos a l'entitat corresponent.

Normativa

  • Resolució ENS/995/2013, de 6 de maig,  

    per a l'avaluació dels continguts i aprenentatges aptes per superar un cicle de formació professional inicial impartits a distància per entitats col·laboradores. (DOGC núm. 6374, de 13.5.2013)


Data d'actualització: 24.03.2015