Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Taula de correspondències dels cicles LOGSE i LOE


Taula de correspondències de cicles LOGSE-LOE

Taula de correspondències de cicles LOGSE-LOE
Titols LOE a implantar Títols LOGSE a extingir
Família professional Grau Codi Denominació Família professional Grau Codi Denominació
Administració i gestió GM AG10 Gestió administrativa Administració GM 0201 Gestió administrativa
AG11 Gestió administrativa (ámbit jurídic) ADAPTACIÓ - - -
GS AGA0 Administració i finances GS 0252 Administració i finances
Agrària GM AR10 Producció agropecuària Activitats agràries GM 302 Explotacions agràries extensives
301 Explotacions agrícoles intensives
AR20 Producció agroecològica 304 Explotacions ramaderes
- - -
AR50 Jardineria i floristeria GM 0305 Jardineria
GS ARA0 Gestió forestal i del medi natural GS 0352 Gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics
ARB0 Paisatgisme i medi rural - - TÍTOL NOU
Arts gràfiques GM GG10 Preimpressió digital Arts gràfiques GM 0401 Preimpressió en arts gràfiques
Comerç i màrqueting GS CMB0 Comerç internacional Comerç i màrqueting GS 0653 Comerç internacional
CMC0 Transport i logística 0654 Gestió del transport
Edificació i obra civil GM EO10 Obres d'int., decoració i rehab. Edificació i obra civilEdificació i obra civil GM 0701 Acabats de construcció
EO20 Construcció 0702 Obres de la construcció
GS EOA0 Projectes d'obra civil GS 0703 Obres de formigó
EOA1 Projectes d'obra civil (Sobreestants) 0752 Desenv. de proj. urbanístics i operacions topogràfiquesSobrestants en l'àmbit de l'obra civil
EOB0 Projectes d'edificació 0751 Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció
Electricitat i electrònica GM EE30 Instal·lacions de telecomunicacions - - - TÍTOL NOU
EE10 Instal·lacions elèctriques i automàtiques Electricitat i electrònica GM 1801 Equips i instal·lacions electrotècniques
GS EEB0 Automatit. i robòtica industr. GS 0851 Sistemes de regulació i control automàtics
EEC0 Manteniment electrònic 0852 Desenvolupament de productes electrònics
EED0 Sistemes de teleco. i informàt. 0854 Sistemes de telecomunicació i informàtics
Energia i aigua GS EAA0 Eficiència energètica i energia solar tèrmica - - - TÍTOL NOU
EAC0 Energies renovables
Fabricació mecànica GM FM10 Soldadura i caldereria Fabricació mecànica GM 1401 Soldadura i caldereria
FM20 Mecanització (*) 1402 Mecanització
GS FMA0 Construccions Metàl·liques GS 1451 Construccions metàl·liques
FMB0 Programació de la producció en fabricació mecànica 1453 Producció per mecanització
FMC0 Disseny en fabricació mecànica 1452 Desenvolupament de projectes mecànics
Fusta, moble i suro GM FS10 Fusteria i moble Fusta, moble i suro GM 0902 Fabricació industrial de fusteria i moble
FS20 Instal·lació i moblament Fusta i moble 0903 Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble
GS FSA0 Disseny i moblament GS 0952 Producció de fusta i moble
0951 Desenvolupament de productes en fusteria i moble
Hoteleria i turisme GM HT10 Cuina i gastronomia Hoteleria i Turisme GM 1001 Cuina
HT30 Serveis en restauració 1003 Serveis de restaurant i bar
GS HTA0 Agències de viatges i gestió d'esdeveniments GS 1051 Agències de Viatges
HTB0 Gestió d'allotjament turístic 1052 Allotjament
HTF0 Guia, informació i assistència turístiques 1053 Informació i comercialització turístiques
HTD0 Direcció de cuina - 1054 Restauració
HTE0 Direcció en serveis de restauració
Imatge i so GS ISA0 Realit. de proj. d'audiovis. i esp. Comunicació, imatge i so GS 1251 Realització d'audiovisuals i espectacles
ISB0 Il·lum., captació i tract. d'imatge 1252 Imatge
ISC0 So per a audiovisuals i espect. 1253 So
ISD0 Prod. d'audiovisuals i espect. 1254 Prod. d'audiovisuals, ràdio i espectacles
ISE0 Anim. en 3D, jocs i entor. inter. - - TÍTOL NOU
Imatge personal GM IP10 Perruq. i cosmètica capil·lar Imatge personal GM 1801 Perruqueria
GS IPA0 Assessoria d'imatge personal i corporativa GS 1851 Assessoria d'imatge personal
IPB0 Estètica integral i benestar 1852 Estètica
IPC0 Estilisme i direcció de perruq. - - TÍTOL NOU
Indústries alimentàries GM IA10 Elaboració de productes alimentaris Indústries alimentàries GM 1101 Escorxador i carnisseria-xarcuteria
1102 Conserveria vegetal, càrnica i de peix
1104 Elaboració de productes làctics
IA30 Olis d'oliva i vins 1105 Elaboració d'olis i sucs
IA60 Forneria, rebosteria i confiteria 1006 Panificació i rebosteria
Hoteleria i turisme 1102 Pastisseria i forneria
GS IAA0 Vitivinicultura Indústries alimentàries - - -
IAB0 Processos i qualitat en la indústria alimentària GS 1151 Indústria alimentària
Informàtica i comunicacions GM IC10 Sistemes microinformàtics i xarxes (*) Informàtica GM 2201 Explotació de sistemes informàtics
GS ICA0 Administració de sistemes informàtics en xarxa GS 2251 Administració de sistemes informàtics
ICB0 Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma 2252 Desenvolupament d'aplicacions informàtiques
ICC0 Desenvolupament d'aplicacions per a web - - TÍTOL NOU
Instal·lació i manteniment GM IM10 Manteniment electromecànic Manteniment i serveis a la producció GM 1901 Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies
IM11 Manteniment electromecànic (adaptat a vaixells d'esbarjo i serveis portuaris) - Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies(adaptat a vaixells d'esbarjo i serveis portuaris)
IM20 Instal·lacions de producció de calor 1902 Muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred, climatització i producció de calor
IM30 Instal·lacions frigorífiques i de climatització - - TÍTOL NOU
GS IMA0 Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids GS 1951 Manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés
IMB0 Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids 1952 Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques i manutenció
IMC0 Mecatrònica industrial 1953 Manteniment d'equips industrials
Maritimopesquera GM MP10 Cultius aqüícoles Activitats maritimopesqueres GM 1303 Operacions de cultiu aqüícola
GS MPA0 Transp. marítim i pesca d'altura GS 1351 Navegació, pesca i transport marítim
MPB0 Aqüicultura 1353 Producció aqüícola
Química GM QU10 Planta Química Química GM 1501 Operacions de procés en planta química
GS QUA0 Química Industrial GS 1551 Indústries de procés químic
QUD0 Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat 1554 Anàlisi i control
Sanitat GM SA20 Farmàcia i parafarmàcia Sanitat GM 1602 Farmàcia
SA30 Emergències sanitàries - - -
GS SA Pròtesis dentals GS 1656 Pròtesis dentals
SAG0 Audiologia protèsica 1661 Audiopròtesi
Seguretat i medi ambient GS SMA0 Educació i control ambiental - -   TÍTOL NOU
Serveis socioculturals i a la comunitat GM SC10 Atenció a persones en situació de dep. Serveis socioculturals i a la comunitat GM 1701 Atenció sociosanitària
GS SCA0 Animació sociocultural i turístic GS 1751 Animació sociocultural
SCB0 Educació infantil (*) 1752 Educació infantil
Tèxtil, confecció i pell GM TX50 Confecció i Moda Tèxtil, confecció i pell GM 2001 Producció de filatura i teixidura de calada
TX10 Fabricació i ennobliment de prod. tèxtils 2002 Producció de teixits de punt
2003 Operacions d'ennobliment tèxtil
2005 Confecció
GS TXE0 Patronatge i moda GS 2054 Processos de confecció industrial
2055 Patronatge
TXB0 Vestuari a mida i per a espectacles - - TÍTOL NOU
Transport i manteniment de vehicles GM TM10 Electromecànica de vehicles automòbils   GM 0501 Electromecànica de vehicles
TM11 Electromecànica de vehicles automòbils (avions amb motor de pistó) Manteniment de vehicles autopropulsats - - ADAPTACIÓ
TM12 Electromecànica de vehicles automòbils (electromecànica de vehicles industrials)
TM30 Electromecànica de maquinària TÍTOL NOU
TM20 Carrosseria GM 502 Carrosseria
GS TMA0 Automoció GS 551 Automoció

(*) Aquests títols han estat implantats durant el curs 2008-2009 de forma experimental en alguns centres educatius.

Taula de correspondències de cicles LOGSE-LOE
Titols LOE a implantar Títols LOGSE a extingir
Família professional Grau Codi Denominació Família professional Grau Codi Denominació
Administració i gestió GM AG10 Gestió administrativa Administració GM 0201 Gestió administrativa
AG11 Gestió administrativa (ámbit jurídic) ADAPTACIÓ - - -
GS AGA0 Administració i finances GS 0252 Administració i finances
Agrària GM AR10 Producció agropecuària Activitats agràries GM 302 Explotacions agràries extensives
301 Explotacions agrícoles intensives
AR20 Producció agroecològica 304 Explotacions ramaderes
- - -
AR50 Jardineria i floristeria GM 0305 Jardineria
GS ARA0 Gestió forestal i del medi natural GS 0352 Gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics
ARB0 Paisatgisme i medi rural - - TÍTOL NOU
Arts gràfiques GM GG10 Preimpressió digital Arts gràfiques GM 0401 Preimpressió en arts gràfiques
Comerç i màrqueting GS CMB0 Comerç internacional Comerç i màrqueting GS 0653 Comerç internacional
CMC0 Transport i logística 0654 Gestió del transport
Edificació i obra civil GM EO10 Obres d'int., decoració i rehab. Edificació i obra civilEdificació i obra civil GM 0701 Acabats de construcció
EO20 Construcció 0702 Obres de la construcció
GS EOA0 Projectes d'obra civil GS 0703 Obres de formigó
EOA1 Projectes d'obra civil (Sobreestants) 0752 Desenv. de proj. urbanístics i operacions topogràfiquesSobrestants en l'àmbit de l'obra civil
EOB0 Projectes d'edificació 0751 Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció
Electricitat i electrònica GM EE30 Instal·lacions de telecomunicacions - - - TÍTOL NOU
EE10 Instal·lacions elèctriques i automàtiques Electricitat i electrònica GM 1801 Equips i instal·lacions electrotècniques
GS EEB0 Automatit. i robòtica industr. GS 0851 Sistemes de regulació i control automàtics
EEC0 Manteniment electrònic 0852 Desenvolupament de productes electrònics
EED0 Sistemes de teleco. i informàt. 0854 Sistemes de telecomunicació i informàtics
Energia i aigua GS EAA0 Eficiència energètica i energia solar tèrmica - - - TÍTOL NOU
EAC0 Energies renovables
Fabricació mecànica GM FM10 Soldadura i caldereria Fabricació mecànica GM 1401 Soldadura i caldereria
FM20 Mecanització (*) 1402 Mecanització
GS FMA0 Construccions Metàl·liques GS 1451 Construccions metàl·liques
FMB0 Programació de la producció en fabricació mecànica 1453 Producció per mecanització
FMC0 Disseny en fabricació mecànica 1452 Desenvolupament de projectes mecànics
Fusta, moble i suro GM FS10 Fusteria i moble Fusta, moble i suro GM 0902 Fabricació industrial de fusteria i moble
FS20 Instal·lació i moblament Fusta i moble 0903 Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble
GS FSA0 Disseny i moblament GS 0952 Producció de fusta i moble
0951 Desenvolupament de productes en fusteria i moble
Hoteleria i turisme GM HT10 Cuina i gastronomia Hoteleria i Turisme GM 1001 Cuina
HT30 Serveis en restauració 1003 Serveis de restaurant i bar
GS HTA0 Agències de viatges i gestió d'esdeveniments GS 1051 Agències de Viatges
HTB0 Gestió d'allotjament turístic 1052 Allotjament
HTF0 Guia, informació i assistència turístiques 1053 Informació i comercialització turístiques
HTD0 Direcció de cuina - 1054 Restauració
HTE0 Direcció en serveis de restauració
Imatge i so GS ISA0 Realit. de proj. d'audiovis. i esp. Comunicació, imatge i so GS 1251 Realització d'audiovisuals i espectacles
ISB0 Il·lum., captació i tract. d'imatge 1252 Imatge
ISC0 So per a audiovisuals i espect. 1253 So
ISD0 Prod. d'audiovisuals i espect. 1254 Prod. d'audiovisuals, ràdio i espectacles
ISE0 Anim. en 3D, jocs i entor. inter. - - TÍTOL NOU
Imatge personal GM IP10 Perruq. i cosmètica capil·lar Imatge personal GM 1801 Perruqueria
GS IPA0 Assessoria d'imatge personal i corporativa GS 1851 Assessoria d'imatge personal
IPB0 Estètica integral i benestar 1852 Estètica
IPC0 Estilisme i direcció de perruq. - - TÍTOL NOU
Indústries alimentàries GM IA10 Elaboració de productes alimentaris Indústries alimentàries GM 1101 Escorxador i carnisseria-xarcuteria
1102 Conserveria vegetal, càrnica i de peix
1104 Elaboració de productes làctics
IA30 Olis d'oliva i vins 1105 Elaboració d'olis i sucs
IA60 Forneria, rebosteria i confiteria 1006 Panificació i rebosteria
Hoteleria i turisme 1102 Pastisseria i forneria
GS IAA0 Vitivinicultura Indústries alimentàries - - -
IAB0 Processos i qualitat en la indústria alimentària GS 1151 Indústria alimentària
Informàtica i comunicacions GM IC10 Sistemes microinformàtics i xarxes (*) Informàtica GM 2201 Explotació de sistemes informàtics
GS ICA0 Administració de sistemes informàtics en xarxa GS 2251 Administració de sistemes informàtics
ICB0 Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma 2252 Desenvolupament d'aplicacions informàtiques
ICC0 Desenvolupament d'aplicacions per a web - - TÍTOL NOU
Instal·lació i manteniment GM IM10 Manteniment electromecànic Manteniment i serveis a la producció GM 1901 Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies
IM11 Manteniment electromecànic (adaptat a vaixells d'esbarjo i serveis portuaris) - Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies(adaptat a vaixells d'esbarjo i serveis portuaris)
IM20 Instal·lacions de producció de calor 1902 Muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred, climatització i producció de calor
IM30 Instal·lacions frigorífiques i de climatització - - TÍTOL NOU
GS IMA0 Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids GS 1951 Manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés
IMB0 Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids 1952 Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques i manutenció
IMC0 Mecatrònica industrial 1953 Manteniment d'equips industrials
Maritimopesquera GM MP10 Cultius aqüícoles Activitats maritimopesqueres GM 1303 Operacions de cultiu aqüícola
GS MPA0 Transp. marítim i pesca d'altura GS 1351 Navegació, pesca i transport marítim
MPB0 Aqüicultura 1353 Producció aqüícola
Química GM QU10 Planta Química Química GM 1501 Operacions de procés en planta química
GS QUA0 Química Industrial GS 1551 Indústries de procés químic
QUD0 Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat 1554 Anàlisi i control
Sanitat GM SA20 Farmàcia i parafarmàcia Sanitat GM 1602 Farmàcia
SA30 Emergències sanitàries - - -
GS SA Pròtesis dentals GS 1656 Pròtesis dentals
SAG0 Audiologia protèsica 1661 Audiopròtesi
Seguretat i medi ambient GS SMA0 Educació i control ambiental - -   TÍTOL NOU
Serveis socioculturals i a la comunitat GM SC10 Atenció a persones en situació de dep. Serveis socioculturals i a la comunitat GM 1701 Atenció sociosanitària
GS SCA0 Animació sociocultural i turístic GS 1751 Animació sociocultural
SCB0 Educació infantil (*) 1752 Educació infantil
Tèxtil, confecció i pell GM TX50 Confecció i Moda Tèxtil, confecció i pell GM 2001 Producció de filatura i teixidura de calada
TX10 Fabricació i ennobliment de prod. tèxtils 2002 Producció de teixits de punt
2003 Operacions d'ennobliment tèxtil
2005 Confecció
GS TXE0 Patronatge i moda GS 2054 Processos de confecció industrial
2055 Patronatge
TXB0 Vestuari a mida i per a espectacles - - TÍTOL NOU
Transport i manteniment de vehicles GM TM10 Electromecànica de vehicles automòbils   GM 0501 Electromecànica de vehicles
TM11 Electromecànica de vehicles automòbils (avions amb motor de pistó) Manteniment de vehicles autopropulsats - - ADAPTACIÓ
TM12 Electromecànica de vehicles automòbils (electromecànica de vehicles industrials)
TM30 Electromecànica de maquinària TÍTOL NOU
TM20 Carrosseria GM 502 Carrosseria
GS TMA0 Automoció GS 551 Automoció

(*) Aquests títols han estat implantats durant el curs 2008-2009 de forma experimental en alguns centres educatius.

 

2009/2010

Taula de correspondències de cicles LOGSE-LOE curs 2009-2010
Titols LOE a implantarTítols LOGSE a extingir
Família professionalGrauCodiDenominacióFamília professionalGrauCodiDenominació
Electricitat i ElectrònicaGMEE10Instal·lacions elèctriques i automàtiquesElectricitat i electrònicaGM1801Equips i instal·lacions electrotècniques
Fabricació mecànicaGM
GM
GS
FM20
FM10
FMA0
Mecanització(*)
Soldadura i caldereria
Construccions Metàl·liques
Fabricació mecànicaGM
GM
GS
1402
1401
1451
Mecanització
Soldadura i caldereria
Construccions metàl·liques
Hoteleria i TurismeGM
GM
GS
HT10
HT30
HTB0
Cuina i gastronomia
Serveis en restauració
Gestió d'allotjament turístic
Hoteleria i turismeGM GM
GS
1001 1003 1052Cuina
Serveis de restaurant i bar
Allotjament
Indústries alimentàriesGS
GM
IAA0
IA30
Vitivinicultura
Olis d'oliva i vins
Indústries alimentàries-
GM
-
1105
-
Elaboració d'olis i sucs
Indústries alimentàriesGMIA60Forneria, rebosteria i confiteriaIndústries alimentàries
Hoteleria i turisme
GM
GM
1106
1002
Panificació i rebosteria
Pastisseria i forneria
Informàtica i comunicacióGMIC10Sistemes microinformàtics i xarxes. (*)InformàticaGM2201Explotació de sistemes informàtics
Instal·lació i mantenimentGS
GS
IMB0
IMA0
Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids
Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids
Manteniment i serveis a la produccióGS
GS
1952
1951
Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques i manutenció
Manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés
QuímicaGS
GM
GS
QUA0
QU10
QUD0
Química Industrial
Planta Química
Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat
QuímicaGS
GM
GS
1551
1501
1554
Indústries de procés químic
Operacions de procés en planta química
Anàlisi i control
SanitatGS
GM
GM
SAG0
SA20
SA30
Audiologia protèsica
Farmàcia i parafarmàcia
Emergències sanitàries
SanitatGS
GM
-
1661
1602
-
Audiopròtesi
Farmàcia
-
Serveis socioculturals a la comunitatGSSCB0Educació infantil (*)Serveis socioculturals i de la comunitatGS1752Educació infantil
Tèxtil, confecció i pellGM
GS
TX50
TXE0
Confecció i Moda
Patronatge i moda
Tèxtil, confecció i pellGM
GS
GS
2005
2055
2054
Confecció
Patronatge
Processos de confecció industrial
Transport i manteniment de vehiclesGM
GS
TM20
TMA0
Carrosseria
Automoció
Manteniment de vehicles autopropulsatsGM
GS
502
551
Carrosseria
Automoció

(*) Aquests títols han estat implantats durant el curs 2008-2009 de forma experimental en alguns centres educatius.

 

2010/2011

Taula de correspondències de cicles LOGSE-LOE curs 2010-2011
Titols LOE a implantarTítols LOGSE a extingir
Família professionalGrauCodiDenominacióFamília professionalGrauCodiDenominació
Administració i gestióGMAG10Gestió administrativaAdministracióGM201Gestió administrativa
AgràriaGM
GM
GM
GM
AR10
AR10
AR20
AR20
Producció agropecuària
Producció agropecuària
Producció agroecològica
Producció agroecològica
Activitats agràriesGM
GM
GM
-
302
301
304
-
Explotacions agràries extensives
Explotacions agrícoles intensives
Explotacions ramaderes
-
Electricitat i ElectrònicaGMEE30Instal·lacions de telecomunicacions---TÍTOL NOU
Energia i aiguaGSEAA0Eficiència energètica i energia solar tèrmica---TÍTOL NOU
Fabricació mecànicaGS
GS
FMB0
FMC0
Programació de la producció en fabricació mecànica
Disseny en fabricació mecànica
Fabricació mecànicaGS
GS
1453
1452
Producció per mecanització
Desenvolupament de projectes mecànics
Hoteleria i turismeGS
GS
HTA0
HTF0
Agències de viatges i gestió d'esdeveniments
Guia, informació i assistència turístiques
Hoteleria i TurismeGS
GS
1051
1053
Agències de Viatges
Informació i comercialització turístiques
Informàtica i comunicacionsGSICA0Administració de sistemes informàtics en xarxaInformàticaGS2251Administració de sistemes informàtics
 

2011-2012

Taula de correspondències de cicles LOGSE-LOE curs 2011-2012
Titols LOE a implantarTítols LOGSE a extingir
Família professionalGrauCodiDenominacióFamília professionalGrauCodiDenominació
Administració i gestióGMAG11Gestió administrativa (ámbit jurídic)ADAPTACIÓ-
AgràriaGMAR50Jardineria i floristeriaActivitats agràriesGM0305Jardineria
Edificació i Obra CivilGSEOB0Projectes d'edificacióEdificació i obra civilGS0751Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció
Electricitat i electrònicaGSEEC0Sistemes electrotècnics i automatitzatsElectricitat i electrònicaGS0853Instal·lacions electrotècniques
Fusta, moble i suroGMFS10Fusteria i mobleFusta, moble i suroGM0902Fabricació industrial de fusteria i moble
Hoteleria i TurismeGS
GS
HTD0
HTE0
Direcció de cuina
Direcció en serveis de restauració
Hoteleria i Turisme-
-
1054
1054
Restauració
Restauració
Indústries alimentàriesGM
GS
IA10
IAB0
Elaboració de productes alimentaris
Processos i qualitat en la indústria alimentària
Indústries alimentàriesGM
GS
1102/1101/1104
1151
Conserveria vegetal, càrnica i de peix/Escorxador i carnisseria-xarcuteria/Elaboració de productes làctics
Indústria alimentària
Informàtica i comunicacionsGS
GS
ICB0
ICC0
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
Desenvolupament d'aplicacions per a web
InformàticaGS
-
2252
-
Desenvolupament d'aplicacions informàtiques
TÍTOL NOU
Instal·lació i mantenimentGM
GM
IM20
IM30
Instal·lacions de producció de calor
Instal·lacions frigorífiques i de climatització
Manteniment i serveis a la produccióGM
-
1902
-
Muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred, climatització i producció de calor
TÍTOL NOU
Transport i manteniment de vehiclesGM
GM
GM
TM10
TM11
TM12
Electromecànica de vehicles automòbils
Electromecànica de vehicles automòbils (avions amb motor de pistó)
Electromecànica de vehicles automòbils (electromecànica de vehicles industrials)
Manteniment de vehicles autopropulsatsGM
-
-
0501
-
-
Electromecànica de vehicles
ADAPTACIÓ
ADAPTACIÓ
 

2012/2013

Taula de correspondències de cicles LOGSE-LOE 2012-2013
Titols LOE a implantar Títols LOGSE a extingir
Família professional Grau Codi Denominació Família professional Grau Codi Denominació
Administració i gestió GS AGA0 Administració i finances Administració GS 0252 Administració i finances
Agrària GS
GS
ARA0
ARB0
Gestió forestal i del medi natural
Paisatgisme i medi rural
Activitats agràries GS
-
0352
-
Gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics
TÍTOL NOU
Arts gràfiques GM GG10 Preimpressió digital Arts gràfiques GM 0401 Preimpressió en arts gràfiques
Comerç i màrqueting GS
GS
CMB0
CMC0
Comerç internacional
Transport i logística
Comerç i màrqueting GS
GS
0653
0654
Comerç internacional
Gestió del transport
Edificació i obra civil GM
GM
GS
GS
EO10
EO20
EOA0
EOA1
Obres d'int., decoració i rehab.
Construcció
Projectes d'obra civil
Projectes d'obra civil (Sobreestants)
Edificació i obra civil GM
GM
GS
GS
0701
0702
0703
0752
Acabats de construcció
Obres de la construcció
Obres de formigó
Desenv. de proj. urbanístics i operacions topogràfiquesSobrestants en l'àmbit de l'obra civil
Electricitat i electrònica GS
GS
GS
EEB0
EEC0
EED0
Automatit. i robòtica industr.
Manteniment electrònic
Sistemes de teleco. i informàt.
Electricitat i electrònica GS
GS
GS
0851
0852
0854
Sistemes de regulació i control automàtics
Desenvolupament de productes electrònics
Sistemes de telecomunicació i informàtics
Energia i aigua   EAC0 Energies renovables - -   TÍTOL NOU
Fusta, moble i suro GM
GS
FS20
FSA0
Instal·lació i moblament
Disseny i moblament
Fusta i moble GM
GS
0903
0952/0951
Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble Producció de fusta i moble/ Desenvolupament de productes en fusteria i moble
Imatge i so GS
GS
GS
GS
GS
ISA0
ISB0
ISC0
ISD0
ISE0
Realit. de proj. d'audiovis. i esp.
Il·lum., captació i tract. d'imatge
So per a audiovisuals i espect.
Prod. d'audiovisuals i espect.
Anim. en 3D, jocs i entor. inter.
Comunicació, imatge i so GS
GS
GS
GS
-
1251
1252
1253
1254
-
Realització d'audiovisuals i espectacles
Imatge
So
Prod. d'audiovisuals, ràdio i espectacles
TÍTOL NOU
Imatge personal GM
GS
GS
GS
IP10
IPA0
IPB0
IPC0
Perruq. i cosmètica capil·lar
Assessoria d'imatge personal i corporativa
Estètica integral i benestar
Estilisme i direcció de perruq.
Imatge personal GM
GS
GS
-
1801
1851
1852
-
Perruqueria
Assessoria d'imatge personal
Estètica
TÍTOL NOU
Instal·lació i manteniment GM
GM
GS
IM10
IM11
IMC0
Manteniment electromecànic
Manteniment electromecànic (adaptat a vaixells d'esbarjo i serveis portuaris)
Mecatrònica industrial
Manteniment i serveis a la producció GM
GM
GS
1901
- 1953
Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies
Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies(adaptat a vaixells d'esbarjo i serveis portuaris)
Manteniment d'equips industrials
Maritimopesquera GM
GS
GS
MP10
MPA0
MPB0
Cultius aqüícoles
Transp. marítim i pesca d'altura
Aqüicultura
Activitats maritimopesqueres GM
GS
GS
1303
1351
1353
Operacions de cultiu aqüícola
Navegació, pesca i transport marítim
Producció aq��ícola
Sanitat GS SA Pròtesis dentals Sanitat GS 1656 Pròtesis dentals
Seguretat i medi ambient GS SMA0 Educació i control ambiental - -   TÍTOL NOU
Serveis socioculturals i a la comunitat GM
GS
SC10
SCA0
Atenció a persones en situació de dep.
Animació sociocultural i turístic
Serveis socioculturals i a la comunitat GM
GS
1701
1751
Atenció sociosanitària
Animació sociocultural
Tèxtil, confecció i pell GM
GS
TX10
TXB0
Fabricació i ennobliment de prod. tèxtils
Vestuari a mida i per a espectacles.
Tèxtil, confecció i pell GM
-
2003/2001/2002
-
Operacions d'ennobliment tèxtil / Producció de filatura i teixidura de calada / Producció de teixits de punt
TÍTOL NOU
Transport i manteniment de vehicles GM TM30 Electromecànica de maquinària   - - TÍTOL NOU
 

Ensenyaments que s'extingeixen a partir del curs 2010-2011

Cicles formatius de grau mitjà

 • Gestió administrativa
 • Explotacions agràries extensives
 • Explotacions agràries intensives
 • Explotacions ramaderes
 • Equips electrònics de consum (extinció anticipada en centres del Departament d’Ensenyament) 

Cicles formatius de grau superior

 • Producció per mecanització
 • Desenvolupament de projectes mecànics
 • Agències de viatges
 • Informació i comercialització turístiques
 • Administració de sistemes informàtics
 

Ensenyaments que s'extingeixen a partir del curs 2009-2010

Cicles formatius de grau mitjà

 • Mecanització
 • Explotació de sistemes informàtics
 • Equips i instal·lacions electrotècniques
 • Soldadura i caldereria
 • Cuina
 • Serveis de restaurant i bar
 • Elaboració d'olis i sucs
 • Pastisseria i forneria
 • Panificació i rebosteria
 • Operacions de procés en planta química
 • Farmàcia
 • Confecció
 • Carrosseria 

Cicles formatius de grau superior

 • Educació infantil
 • Construccions metàl·liques
 • Allotjament
 • Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques i manutenció
 • Manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés
 • Indústries de procés químic
 • Anàlisi i control
 • Audiopròtesi
 • Patronatge
 • Confecció industrial
 • Automoció
 

Compleció dels ensenyaments

Procediment per a la compleció dels ensenyaments de formació professional derivats de la LOGSE que s'estan extingint arran de la substitució pels nous títols derivats de la LOE
 

Característiques del procediment

Qui pot completar els ensenyaments extingits? 

Les persones que compleixen algun dels requisits segúents:

 • haver-se escolaritzat en un cicle formatiu i haver-ne superat almenys un crèdit;
 • haver-se inscrit en les proves d'obtenció directa dels títols i haver superat almenys un crèdit del cicle formatiu;
 • haver-se inscrit en el procés d'acreditació de competències professionals i haver acreditat almenys una unitat de competència corresponent al cicle formatiu, o
 • estar matriculat en el cicle formatiu que s'està extingint i tenir crèdits pendents d'un nivell anterior ja extingit.


On es poden completar els ensenyaments extingits? 

Depèn del tipus d'alumnat:

 • l'alumnat presencial, en el centre docent, públic o privat, on va fer la darrera matrícula;
 • l'alumnat que ha assistit a convocatòries de les proves per a l'obtenció directa dels títols o d'acreditació de competències, en el centre públic on les va fer per darrera vegada, i
 • l'alumnat que estudia a distància, a l'Institut Obert de Catalunya (IOC).


Cada centre ha de gestionar de manera unificada les activitats de compleció, tant per a l'alumnat de la modalitat presencial com per al de les proves per a l'obtenció directa dels títols, excepte l'IOC, que només ha de gestionar les activitats per a l'alumnat a distància.

Com es poden completar els ensenyaments?

 • Mitjançant activitats de recuperació i avaluació organitzades pel centre per a l'alumnat matriculat en el cicle formatiu que té crèdits pendents de nivells anteriors ja extingits. Les activitats de recuperació poden ser puntuals o continuades, a criteri del centre.
 • Mitjançant unes proves d'avaluació que organitza cada centre per a les persones que hi hagin estat matriculades o hi hagin fet les proves d'obtenció del títol o d'acreditació de competències.

Per completar el crèdit de formació en centres de treball d'un títol extingit, se'n pot fer la matrícula al centre educatiu.

Durant quan de temps es poden completar aquests ensenyaments?

 • Les activitats de recuperació i avaluació es poden fer fins que s'extingeixi totalment el cicle en el centre.
 • Les proves d'avaluació es fan durant els dos cursos posteriors a l'extinció del darrer curs del cicle en el centre.
 • Les persones que s'hagin presentat a les proves d'obtenció del títol o d'acreditació de competències poden completar els ensenyaments durant els dos cursos posteriors al de l'inici de l'extinció del cicle en el centre.

Com s'ha d'informar l'alumnat i exalumnat del centre? 

El centre ha d'informar, pel procediment que consideri més eficaç (telèfon, correu postal, correu electrònic, etc.), el seu alumnat i exalumnat, tant l'escolaritzat com el que hi ha fet les proves d'obtenció directa del títol, de les activitats que pot fer per completar els crèdits pendents.

Quan es fan les proves d'avaluació?

Hi ha dues convocatòries per curs:

 1. de l'1 al 30 de novembre (primera convocatòria) i
 2. de l'1 al 30 d'abril (segona convocatòria).

Quin és el termini d'inscripció a les proves d'avaluació? 

Hi ha dues convocatòries per curs:

 1. de l'1 al 15 d'octubre (primera convocatòria) i
 2. de l'1 al 15 de març (segona convocatòria).

Qui i com organitza les activitats per completar els ensenyaments? 

Cada centre ha d'establir i desenvolupar les estratègies de recuperació i avaluació de l'alumnat matriculat en el cicle formatiu que té crèdits pendents de nivells ja extingits.

Cada centre docent ha d'organitzar, aplicar i corregir les proves d'avaluació dels crèdits pendents de l'alumnat que hi ha estat escolaritzat i del que hi ha fet les proves d'obtenció del títol en el propi centre.

Una junta d'avaluació integrada pel professorat que avalua les proves i presidida pel cap d'estudis o la cap d'estudis qualifica el resultat de les activitats.

Si les activitats de compleció no es poden dur a terme en un centre determinat, per cessament de l'activitat, per trasllat d'especialitat o per alguna altra causa justificada, l'alumnat s'ha d'adreçar al servei territorial d'Ensenyament corresponent o al Consorci d'Educació de Barcelona perquè li indiqui quin és el centre públic en el qual s'ha de matricular.

En cas que concorri alguna altra circumstància, com ara la manca de professorat de les especialitats amb atribució docent en el cicle formatiu objecte de la compleció o que es doni una concentració excepcionalment elevada d'alumnat en un centre docent, el servei territorial corresponent o el Consorci d'Educació de Barcelona determinen el centre docent públic en què l'alumnat ha de fer la matrícula.

Cal tenir present que una persona amb crèdits pendents d'un cicle formatiu de formació professional extingit pot matricular-se en el nou cicle formatiu equivalent (derivat de la LOE), sol·licitar les convalidacions d'acord amb la proposta de decret que figura a la pàgina web http://www.xtec.cat/estudis/fp/nova_fp/gestio_academica/index.htm, i completar els mòduls professionals o les unitats formatives necessaris per obtenir la nova titulació.

 

Normativa

ORDRE 
Ordre EDU/362/2009, de 17 de juliol, del procediment per completar els ensenyaments de formació professional que s’extingeixen, de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu

RESOLUCIÓ 
Resolució EDU/3571/2010, de 2 de novembre, per la qual es fa pública la relació de cicles formatius de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu que s’extingeixen

RESOLUCIO
Resolució EDU/3982/2010, de 10 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/3571/2010, de 2 de novembre, per la qual es fa pública la relació de cicles formatius de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, que s'extingeixen
 
Data d'actualització: 17.03.2011