Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Cicles  > Grau superior  > Imatge i so

Imatge i so

 

Animacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius, perfil prof. Mons Virtuals, Realitat Augmentada i 'Gamificació'

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Imatge i so
 • Entorn: Tecnologies de la informació
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Animacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius, perfil professional Mons Virtuals, Realitat Augmentada i 'Gamificació'
Codi: CFPS ISE1

Aquests estudis capaciten per generar animacions en 2D i 3D per a produccions audiovisuals i per desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactius. També per crear, desenvolupar i produir projectes d’entorns virtuals, de realitat augmentada i ‘gamificació’, integrant els elements i fonts que intervenen en la seva creació i tenint en compte les relacions, dependències i criteris d'interactivitat, a partir de paràmetres prèviament definits.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics.

 • Projectes d'Animació Audiovisual en 2D i 3D (66 hores)
 • Disseny, Dibuix i Modelatge per a l’Animació (132 hores)
 • Animació d'Elements en 2D i 3D (165 hores)
 • Color, Il·luminació i Acabats en 2D i 3D (132 hores)
 • Projectes de Jocs i d’Entorns Interactius (66 hores)
 • Realització de Projectes Multimèdia Interactius (132 hores) 
 • Desenvolupament d'Entorns Interactius per a Multidispositius i Videojocs (231 hores)
 • Realització del Muntatge i Postproducció d'Audiovisuals (99 hores)
 • Projecte de Mons Virtuals, Realitat Augmentada i ‘Gamificació’ (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (383 hores)
 • Creació de Mons Virtuals (132 hores)
 • Tecnologies de Realitat Augmentada (132 hores)
 • Comunicació Experiencial i ‘Gamificació’ (66 hores)

Més informació del currículum a l'annex, apartat 5.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • animador o animadora en 3D;
 • animador o animadora en 2D;
 • interpolador o interpoladora;
 • modelador o modeladora en 3D;
 • grafista digital;
 • generador o generadora d'espais virtuals;
 • tècnic o tècnica d'efectes especials en 3D;
 • integrador o integradora de multimèdia audiovisual;
 • desenvolupador o desenvolupadora d'aplicacions i productes audiovisuals multimèdia;
 • editor o editora de continguts audiovisuals multimèdia interactius i no interactius;
 • tècnic o tècnica en sistemes i realització multimèdia;
 • creador o creadora de mons virtuals i interactius;
 • assessor tecnològic o assessora tecnològica en comunicació experiencial per a empreses;
 • creador o creadora de plataformes d'entreteniment i rol;
 • productor o productora de contingut per a ciutats intel·ligents;
 • consultor o consultora de solucions de realitat augmentada;
 • dissenyador o dissenyadora de videojocs en l'àmbit de la 'gamificació'.