Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Cicles  > Grau mitjà  > Indústries alimentàries

Indústries alimentàries

 

Forneria, Pastisseria i Confiteria

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Indústries alimentàries
 • Entorn: Professions manipulatives
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica en Forneria, Pastisseria i Confiteria
Codi: CFPM IA60

Aquests estudis postobligatoris capaciten per elaborar productes de fleca, pastisseria i confiteria;  elaborar i muntar postres de restauració; compondre, acabar i presentar els productes elaborats mitjançant tècniques decoratives i innovadores.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lectives en un centre educatiu i 383 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix els cicles (LOGSE) Panificació i rebosteria i Pastisseria i forneria.

 • Matèries Primeres i Processos en Forneria, Pastisseria i Rebosteria (132 hores)
 • Elaboracions de Forneria-Brioxeria (297 hores)
 • Processos Bàsics de Pastisseria i Rebosteria (198 hores)
 • Elaboracions de Confiteria i altres Especialitats (198 hores)
 • Postres en la Restauració (132 hores)
 • Productes d'Obrador (132 hores)
 • Operacions i Control de Magatzem en la Indústria Alimentària (66 hores)
 • Seguretat i Higiene en la Manipulació d'Aliments (66 hores)
 • Presentació i Venda de Productes de Forneria i Pastisseria (66 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Síntesi (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (383 hores)

Més informació del currículum a l'annex, apartat 5.3 'Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives'

 

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • forner o fornera;
 • elaborador o elaboradora de brioixeria, masses i bases de pizza;
 • pastisser o pastissera;
 • elaborador i decorador o elaboradora i decoradora de pastissos;
 • confiter o confitera;
 • reboster o rebostera;
 • torronaire, i
 • elaborador o elaboradora de caramels i dolços.