Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Transport i manteniment de vehicles

Transport i manteniment de vehicles

 

Electromecànica de Vehicles, perfil professional d'Avions amb Motor de Pistó

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Transport i manteniment de vehicles
 • Entorn: Transport
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica en Electromecànica de Vehicles, perfil professional d'Avions amb Motor de Pistó
Codi: CFPM TM11

Aquests estudis postobligatoris capaciten per realitzar operacions de manteniment, muntatge d'accessoris i transformacions a les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector d’automoció, amb l’orientació a avions amb motor de pistó, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.
 
Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lectives en un centre educatiu i 383 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Electromecànica de vehicles, perfil professional d'avions amb motor de pistó (LOGSE).

 • Motors (132 hores) 
 • Sistemes Auxiliars del Motor (198 hores) 
 • Circuits de Fluids, Suspensió i Direcció (165 hores) 
 • Sistemes de Transmissió i Frenada (132 hores) 
 • Sistemes de Càrrega i Arrencada (165 hores) 
 • Circuits Elèctrics Auxiliars del Vehicle i de l'Aeronau (132 hores) 
 • Sistemes de Seguretat i Confortabilitat (165 hores) 
 • Mecanitzat Bàsic (99 hores) 
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores) 
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores) 
 • Constitució i Navegació de les Aeronaus (66 hores) 
 • Legislació Aeronàutica (33 hores) 
 • Anglès Tècnic (99 hores) 
 • Síntesi (66 hores) 
 • Formació en Centres de Treball (383 hores) 

Més informació del currículum a l'annex I 'Mòduls professionals'

 

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • mantenir els motors de pistó i els seus sistemes auxiliars.
 • mantenir els sistemes elèctrics de les aeronaus
 • mantenir els sistemes de seguretat i confort.
 • mantenir els sistemes de frens direcció i aterratge.

Amb aquesta titulació s'obté de forma directa el certificat acreditatiu per a la comercialització i manipulació d'equips amb sistemes frigorífics que utilitzin refrigerants fluorats destinats a confort tèrmic de persones instal·lats en vehicles.