Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Transport i manteniment de vehicles

Transport i manteniment de vehicles

 

Manteniment d'Embarcacions d'Esbarjo

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Transport i manteniment de vehicles
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica en Manteniment d'Embarcacions d'Esbarjo
Codi: CFPM TM60

Aquests estudis postobligatoris capaciten per mantenir en bon estat, ús i funcionament el casc, les estructures, els elements i els sistemes que conformen les embarcacions d'esbarjo, utilitzant procediments establerts i complint les especificacions de seguretat, prevenció de riscos laborals i mediambientals requerits.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball), distribuïdes en dos cursos.

Aquest cicle substitueix el cicle  Manteniment Electromecànic, perfil professional de Vaixells d'Esbarjo i Serveis Portuaris (LOE).

 • Manteniment de les Instal·lacions i Màquines Elèctriques en Vaixells i Embarcacions (165 hores)
 • Manteniment del Sistema de Propulsió i Equips Auxiliars de les Embarcacions d'Esbarjo (231 hores)
 • Manteniment de Sistemes de Refrigeració i de Climatització en Embarcacions d'Esbarjo (99 hores)
 • Manteniment de Superfícies i Elements de Materials Compostos d’Embarcacions d'Esbarjo (99 hores)
 • Tractaments Superficials i Pintada d'Embarcacions d'Esbarjo (99 hores)
 • Manteniment d'Instal·lacions d'Equips Electrònics i Informàtics d’Embarcacions d'Esbarjo (165 hores)
 • Anglès (99 hores)
 • Preparació d'Embarcacions d'Esbarjo per a Treballs de Manteniment (99 hores)
 • Manteniment d’Aparells d’Embarcacions d’Esbarjo (165 hores)
 • Manteniment de Cobertes de Fusta i Adaptació i Reparació de Mobiliari en Embarcacions d'Esbarjo (132 hores)
 • Mecanització Bàsica (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Síntesi (33 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • mantenidor o mantenidora generalista d'embarcacions d'esbarjo

On treballaràs:

Aquest professional desenvolupa l’activitat en petites empreses dedicades al manteniment d'embarcacions d'esbarjo.