Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Transport i manteniment de vehicles

Transport i manteniment de vehicles

 

Manteniment de Material Rodant Ferroviari

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Transport i manteniment de vehicles
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica de Manteniment de Material Rodant Ferroviari
Codi: CFPM TM40

Aquests estudis capaciten per realitzar operacions de manteniment i muntatge d'accessoris en les àrees de mecànica, pneumàtica, electricitat i electrònica del material rodant ferroviari, ajustant-se als procediments i temps establerts segons la normativa específica i complint els requeriments de qualitat, seguretat i protecció ambiental establerts.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Manteniment ferroviari (LOGSE).

 • Motors (165 hores)
 • Sistemes Auxiliars del Motor Dièsel (132 hores)
 • Tracció Elèctrica (198 hores)
 • Sistemes de Frens en Material Rodant Ferroviari (165 hores)
 • Circuits Auxiliars (132 hores)
 • Sistemes Lògics de Material Rodant Ferroviari (198 hores)
 • Confortabilitat i Climatització (132 hores)
 • Bogi, Tracció i Xoc (99 hores)
 • Mecanització Bàsica (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Síntesi (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l'annex, apartat 5.3: 'Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Tècnic/a en manteniment de sistemes pneumàtics i de fre de material rodant ferroviari
 • Tècnic/a de manteniment de motors dièsel
 • Tècnic/a en manteniment i reparador de sistemes elèctrics de material rodant ferroviari
 • Tècnic/a en manteniment de sistemes electrònics de material rodant ferroviari
 • Tècnic/a en càrregues i descàrregues de programari, anàlisi de diagnosi i xarxes de comunicació interna
 • Tècnic/a en manteniment de sistemes de tracció i motors
 • Tècnic/a en manteniment de sistemes de confortabilitat, seguretat i comunicació de material rodant ferroviari
 • Reparador/a de sistemes de seguretat i comunicació de material rodant ferroviari
 • Tècnic/a en manteniment de sistemes de bogis, xoc i arrossegament
 • Agent d'acompanyament de trens
 • Venedor/a, distribuïdor/a, visitador/a de recanvis i equips per a material rodant
 • Operari/ària d'empreses dedicades a la fabricació, el muntatge i la comercialització d'equips i recanvis per a material rodant